Platform Global Goals in actie voor de voedselbank

Donderdag 18 oktober organiseert het platform Global Goals van de gemeente Aa en Hunze een actiedag. In de week van Wereldvoedseldag vragen ze aandacht voor de eerste twee werelddoelen: geen armoede en geen honger. Op deze dag zamelen ze samen met college- en raadsleden van de gemeente producten in voor de voedselbank.

Op donderdag 18 oktober worden bij de supermarkten Coöp en Plus in Rolde producten ingezameld voor de voedselbank. De voedselbank zorgt dat de producten terecht komen bij mensen die het moeilijk hebben. Bij de stand zijn leden van het platform aanwezig om in gesprek te gaan met inwoners over de Global Goals. Daarnaast helpen college- en raadsleden deze dag mee.

In oktober is het Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag. De eerste twee doelen van Global Goals zijn: geen armoede en geen honger. Een mooi moment om daar deze dagen bij stil te staan.

Van Millenniumgemeente naar Global Goals gemeente

Aa en Hunze werd in 2010 Millenniumgemeente. Dit om samen met inwoners bij te dragen aan de internationale afspraken (millenniumdoelen) om armoede en milieuvervuiling te verminderen en onderwijs en volksgezondheid te verbeteren. Vanaf 2016 zijn de Millenniumdoelen opgevolgd door de Global Goals. Als gemeente willen we bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten. In Aa en Hunze is het platform Global Goals actief om vooral de doelen onder de aandacht van inwoners te brengen. Met de Global Goals (Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) moet armoede, ongelijkheid en klimaatverandering binnen 15 jaar worden aangepakt.

Borden vervangen

Langs een aantal wegen in Aa en hunze hangen nog Millenniumgemeenteborden. Deze worden vervangen door borden met het nieuwe logo: AaenHunze4GlobalGoals. De eerste wordt maandag 15 oktober in Rolde opgehangen door wethouder Co Lambert. De andere borden komen in Gasselternijveen, Gieten en Annen. 

Aa en Hunze 4 Global goals: Samen op weg naar een duurzame wereld