PMD afval: wat hoort er bij en wat niet?

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat PMD afval uit de oranje container door de inzamelaar / verwerker SUEZ wordt afgekeurd. Dit komt omdat er materialen in worden aangetroffen die niet in de PMD container horen. Het gaat bijvoorbeeld om krimpfolie, plastic tuinmeubilair, touw en GFT-afval.

Afkeuren

Als er teveel verkeerde materialen worden aangetroffen, wordt de gehele vracht afgekeurd. Dit moet dan alsnog naar de afvalverwerker in Wijster om te worden verbrand. Dit is slecht voor het milieu en kost veel extra geld. Twee goede redenen om het afval goed te scheiden! Daarom hieronder nog een keer het overzicht van wat wel / niet in de PMD container. Kijk voor meer informatie op www.doemeemetpmd.nl.