Eerste WhatsApp buurtpreventiebord in Aa en Hunze

Burgemeester Ton Baas heeft dinsdag 23 oktober het eerste WhatsApp buurtpreventiebord in Aa en Hunze onthuld.

Het bord is een initiatief van de buurtpreventiegroep Duurschen in Gieten. Het bord is dinsdag 23 oktober onthuld door burgemeester Ton Baas en dhr. Wijngaard, beheerder WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen.

Steeds meer inwoners zijn actief betrokken bij hun buurt. Samen houden ze over leefbaarheid, sociale aandacht en veiligheid een oogje in het zeil. Om elkaar te informeren wordt er vaak gebruik gemaakt van een WhatsApp groep. In Aa en Hunze zijn al meerdere WhatsAppgroepen actief. Een voorbeeld daarvan is de WhatsApp preventiegroep Duurschen in Gieten. De gemeente Aa en Hunze juicht de actieve betrokkenheid van harte toe. Buurtbewoners zijn de ogen en oren in de wijk. Op het gebied van veiligheid neemt de politie niet actief deel aan een WhatsApp buurtgroepen, maar heeft wel contact met de beheerders van de WhatsAppgroepen.

Deelname aan de WhatsApp buurtgroep is niet vrijblijvend. Duurschen kent een aantal spelregels en voorwaarden. Een van die spelregels houdt in dat de WhatsApp buurtgroep alleen gebruikt wordt waar het voor bedoeld is en bijvoorbeeld niet voor privéberichten. Om de aanwezigheid van de WhatsApp buurtgroep extra te benadrukken worden bij de ingangen van Duurschen borden geplaatst waarop zichtbaar is dat in de wijk een WhatsApp buurtpreventiegroep actief is.

preventieapp