Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Op maandag 21 november 2022 om 9.30 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in het gemeentehuis(raadzaal), Spiekersteeg 1 te Gieten.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad

Mocht u het interessant vinden dan kunt u de vergadering bijwonen. U bent van harte welkom als toehoorder.