Taalvrijwilligers ontvangen certificaat

Acht inwoners van onze gemeente zijn taalvrijwilliger geworden voor Aa en Hunze.

Afgelopen vrijdag ontvingen zij allemaal een certificaat. De taalvrijwilligers bieden laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal willen leren hulp. 
Tijdens de bijeenkomst hebben wethouder Bas Luinge, coördinator van het taalhuis Theo Wortel en Henriette Pluim, projectleider Taal het belang benadrukt van taal voor het participeren in de maatschappij. 

De taalvrijwilligers vervullen een essentiële rol. Zij hebben bijvoorbeeld wekelijks contact met een taalmaatje. Tijdens de bijeenkomst heeft iedere taalvrijwilliger zijn of haar ervaring gedeeld. De taalvrijwilligers gaven aan veel plezier te hebben in hun werkzaamheden, goed contact te hebben met hun taalmaatje en leren ook van elkaar. Daarnaast worden er zelfs door sommige taalvrijwilligers eigen methodieken ontwikkeld die goed bruikbaar zijn. Wij danken de taalvrijwilligers voor hun zeer waardevolle inzet! 

taalvrijwilligers