Raadslid in Beeld: Ina Oortwijn

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. Deze week: Ina Oortwijn (Gemeentebelangen).

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben in diverse verenigingen bestuurlijk actief geweest en met name het bestuurswerk voor Dorpsbelangen Annerveenschekanaal heeft mijn interesse in de lokale politiek gewekt. Opkomen voor belangen van de dorpen en hun inwoners in het gebied waar ik weg kom. 
Gemeentebelangen sprak mij daarom erg aan. Eerst als gewoon lid, later als bestuurslid en nu als raadslid. Eigenlijk word je geen raadslid maar word je gekozen. Ik vind het een hele eer dat ik nu onderdeel ben van een mooie enthousiaste club mensen die met elkaar de belangen behartigen van de inwoners van de gemeente. Samen met de fractie van Gemeentebelangen doen wij onze uiterste best om de gemeente elke dag een stukje mooier te maken.

Welke politieke onderwerpen interesseren u het meest en waarom?

Ik heb een erg brede interesse en ik maak me erg veel zorgen over hoe het er momenteel in de wereld aan toe gaat. Dichterbij huis maak mij ik zorgen over de boeren. Deze boeren hebben er in het verleden mede voor gezorgd dat de Veenkoloniën zijn geworden zoals ze nu zijn. Na het afgraven van het veen bleef er een woeste vlakte over. Deze woeste vlakte is door hard werken geworden tot vruchtbare landbouw- en weidegrond. Het mag niet zo zijn dat de boeren nu als het ware maar een schop onder de kont krijgen. Er moet een goede balans gevonden worden tussen natuur en de landbouw/veeteelt en dit op een respectvolle manier voor beide partijen.
Een ander probleem in de veenkoloniën is de schade die inwoners ondervinden van de gas- en zoutwinning. Tot op heden is het zo dat niet alle schade ruimhartig en rechtvaardig wordt vergoed. Met de middelen die de gemeente tot zijn beschikking heeft proberen we dit toch voor elkaar te krijgen.  
Ook sport vind ik erg belangrijk. Ik sport zelf veel en dit heeft me heel veel gebracht. 
Sport verbroederd en ik ben van mening dat ieder mens, jong en oud, op zijn/haar niveau de mogelijkheid moet hebben om te bewegen. Een gezonde geest in een gezond lichaam! 

Wat betekent deze plek voor u?

We staan hier op de Badde over het Grevelingkanaal voor ons huis in Annerveenschekanaal. Brug betekent een verbinding tussen twee zijden. Deze brug is al 30 jaar een deel van ons uitzicht vanuit ons huis. Het betekent voor mij thuis.
Een thuis waar onze kinderen veilig zijn opgegroeid, naar school zijn gegaan en heerlijk konden spelen. Het kanaal speelde daarin een belangrijke rol. Zwemmen, vissen, bootje varen en schaatsen. Een thuis waar niet alleen letterlijk verbinding is door de Badde maar ook figuurlijk. Mensen kijken hier naar elkaar om en staan voor elkaar klaar. En dat is in deze tijd erg belangrijk.

Wat is een leuk feitje over uzelf dat een beeld geeft van wie u bent?

Als ik ergens iets meer van wil weten ga ik er zelf achteraan. Zo heb ik een tijdje geleden een hele dag meegelopen op een boerenbedrijf. Ik ben van mening dat je wel wat kan lopen roepen over de boeren maar als je niet weet wat er speelt moet je je stilhouden. Om 6.00 uur stond ik in overall in de melkput en heb zoveel mogelijk meegeholpen die dag en heb zodoende een klein inkijkje gekregen in het boerenbestaan.

Wat hoopt u nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Raadslid zijn ben je niet alleen. Samen met je fractieleden probeer je het beste te doen voor de inwoners van de gemeente Aa en Hunze om de leefbaarheid en voorzieningen te behouden en te verbeteren. 

Ina schakel