Raadslid in Beeld: Henk Heijerman

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. Deze week: Henk Heijerman (Gemeentebelangen).

Waarom ben jij raadslid geworden?

In mijn ambtelijke carrière (vanaf 1975) was ik als adviseur werkzaam bij gemeenten. Dit boeide mij omdat de gemeenten taken uitvoerden in de directe woon- en leefomgeving. Na diverse bestuursfuncties bij het dorpshuis De Trefkoel en Plaatselijk belang Gasselte-Kostvlies leek het me leuk om een volgende bestuurlijke stap te doen. Het bestuur van Gemeentebelangen vroeg me te kandideren als gemeenteraadslid. In 2006 kwam ik met voorkeursstemmen in de gemeenteraad. Van 2014 en tot en met 2022 was ik wethouder voor gemeente Aa en Hunze. Afgelopen maart heb ik mij weer verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad en sinds dit jaar ben ik weer raadslid.
Omdat ik me nauw betrokken voel bij het reilen en zeilen in onze prachtige gemeente wil ik me graag blijven inzetten om de leefbaarheid in brede zin verder te verbeteren. Mijn motto is al vele jaren: "Aa en Hunze elke dag een beetje mooier maken"

Welke politieke onderwerpen interesseren jou het meest?  

Wonen, leefbaarheid en financiën. 
Wonen beschouw ik als een eerste levensbehoefte. Daarbij zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, een "passende" woning en een goede woonomgeving belangrijke items.
De leefbaarheid in de dorpen is essentieel. Belangrijke voorzieningen als een school dorpshuis, sportvoorzieningen en recreatie moeten beschikbaar zijn en blijven. Maar ook de openbare ruimte verdient de nodige aandacht.
Financiën. Hoe houden we de gemeente financieel gezond. Is er voldoende ruimte om te kunnen investeren? Kunnen we de lokale lastendruk op een aanvaardbaar en acceptabel niveau houden?

Wat betekent deze plek voor jou?

Deze plek op de Looweg en bij de voormalige spoorbaan is achter onze woning. Het is één van de oudste weggetjes in Gasselte en verhard met veldkeitjes. Op oude kaarten staat deze vermeld als de weg van Gasselte naar Bonnen. Daarnaast kruist de weg de oude voormalige spoorbaan.
Hier begint ook het ravijn, een uitgraving in de Hondsrug. Deze was nodig om de stoomtrein geleidelijk aan naar boven te laten rijden. Nu gaat onder andere de prachtige wandelroute van de Hamerlanden hierlangs. Samen met Duke, onze Labrador Field Trial loop ik hier dagelijks.

Wat is een leuk feitje over jouzelf?

Al zeer vele jaren word ik in november als goedheiligman door de burgemeester ontvangen en vier ik op 5 december samen met de schooljeugd mijn verjaardag op de basisschool.

Wat hoop je te bereiken als raadslid?

Dat we de benodigde woningen gaan bouwen, de leefbaarheid verbeteren, de gemeentefinanciën gezond houden en zoveel mogelijk inwoners tevreden zijn over de rol van de gemeente. 

henk heijerman