Raadslid in Beeld: Frits Klein Langenhorst

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. Deze week: Frits Klein Langenhorst, Partij van de Arbeid.

Waarom bent u raadslid geworden?

Voordat ik raadslid werd was ik al actief voor de PvdA in de gemeente Borger-Odoorn als commissielid. Na onze verhuizing naar Gieten ging ik aan de slag als commissielid in Aa en Hunze. Verder heb ik in diverse besturen van verenigingen en stichtingen gezeten. Ik heb het altijd al belangrijk en leuk gevonden om naast het werk ook op een andere wijze iets te doen samen met anderen. Sinds kort ben ik gestopt met mijn werk en daardoor heb ik extra tijd beschikbaar voor het raadslidmaatschap. Naast raadslid ben ik ook fractievoorzitter. Het fractievoorzitterschap kwam na de coalitievorming in beeld en die taak vormt voor mij een extra uitdaging.

Welke politieke onderwerpen interesseren u het meest?

Ik ben vooral geïnteresseerd in onderwerpen als omgeving, duurzaamheid, bouwen en financiën. Doordat we een kleine fractie zijn is het nodig om ook intensief met andere onderwerpen bezig te zijn. Daardoor ben ik mij ook steeds meer gaan interesseren voor de meer sociale onderwerpen, zoals bijvoorbeeld zorg, onderwijs, toegankelijkheid en armoede. Actueel is natuurlijk de woningnood en de opvang van prijsstijgingen, vooral voor mensen met lage- en middeninkomens. De meest kwetsbare inwoners worden het sterkst getroffen door de huidige crisissen op het gebied van wonen, energie en klimaat.

Wat betekent deze plek voor u?

We staan hier bij het OV-knooppunt bij de rotonde in Gieten. Ik woon hier daarbij in de buurt. Via de N33 en N34 hebben we goede en snelle verbindingen met het hele land en ook met Duitsland. Deze goede verbindingen zijn belangrijk voor de economische ontwikkelingen in onze gemeente. Datzelfde geldt ook voor de openbaar vervoerverbindingen. Voor mijn werk reisde ik regelmatig met het openbaar vervoer naar de Randstad. Met het OV-knooppunt in de buurt was de keuze voor bus en trein vanzelfsprekend.
Het is belangrijk dat de rotonde als verkeersknooppunt wordt aangepakt zodat de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. In verband met de aantasting van de omgeving vind ik een verdubbeling van de N34 niet wenselijk. Er zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen die de weg veiliger hebben gemaakt.

Noem een leuk feitje over uzelf dat een beeld geeft van wie u bent?

Ik woon nu bijna zes jaar in de gemeente. Daarvoor in Borger. In mijn vrije tijd wandel ik graag. Daarvoor is genoeg gelegenheid. Omdat de gemeente nog wat nieuw is voor mij heb ik nog genoeg te ontdekken. Ik ga graag naar plekken die onderwerp zijn in de raad, waarbij ik ook de gelegenheid heb om met inwoners te praten.

Wat hoopt u nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

De PvdA is na de verkiezingen coalitiepartij geworden. Als raadslid en fractievoorzitter wil ik in die situatie mijn best doen om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren. Actuele belangrijke punten daaruit zijn bijvoorbeeld armoedebestrijding en het realiseren van woningen die betaalbaar en energieneutraal zijn. Aa en Hunze moet niet alleen mooier, maar ook nog socialer worden.