Carbidschieten tijdens oud en nieuw

Is carbidschieten mogelijk in verband met Coronavirus?

U kunt via onze website www.aaenhunze.nl een melding carbidschieten doen. Helaas kan er op dit moment nog geen garantie worden gegeven of het carbidschieten door kan gaan op 31 december 2022. Dit is afhankelijk van de dan geldende regionale en/of landelijke regelgeving in verband met het Coronavirus. Op het moment dat u een melding carbidschieten heeft gedaan, is de kans aanwezig dat besloten wordt dit op het laatste moment niet door te laten gaan.

Gebruik carbidbussen

Voor het carbidschieten geldt dat dit uitsluitend is toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van bussen (melkbussen) en/of dergelijke voorwerpen en de maximale inhoud niet meer dan 50 liter bedraagt. 

Knallen met klaphamers

Het knallen met klaphamers, wat iets anders is dan carbidschieten, dient u ook te melden. Indien u het voornemen heeft om te knallen met een klaphamer, dan kunt u dit op dezelfde manier melden als het carbidschieten. Hiervoor kunt u dus het formulier “melding carbidschieten” gebruiken. Ook dient u dan het formulier volledig in te vullen en een situatietekening bij te voegen. Het terrein waarop u gaat knallen met de klaphamer moet aan dezelfde eisen voldoen als het terrein vanwaar met carbid wordt geschoten.

Melden

Heeft u het voornemen om oudejaarsdag, 31 december 2022, het carbidschieten te laten plaatsvinden of te gaan knallen met klaphamers? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Dit kunt u doen door het formulier op onze website www.aaenhunze.nl online in te vullen. 

Uw melding dient uiterlijk maandag 19 december 2022 bij ons binnen te zijn. Daarna is het niet meer mogelijk een melding carbidschieten te doen

U dient een situatietekening van het terrein en een (eventuele) toestemming van de eigenaar van het terrein, waaraf geschoten wordt aan het formulier toe te voegen. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

  • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  • er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.

Let op: wanneer u, zonder dat u een melding heeft gemaakt, het carbidschieten plaats laat vinden, zal de politie hier verbaliserend tegen optreden.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw W. Kitselaar of mevrouw A.Botterblom of de heer J. Panneman via het telefoonnummer 14 0592.