Werving burgerlid welstandscommissie

Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeente Aa en Hunze een eigen onafhankelijke welstandscommissie. Zij hebben een vacature.

De werkwijze van de welstandscommissie is erop gericht om zoveel mogelijk in overleg met de mensen die bouwplannen hebben te komen tot goede bouwplannen. De commissie wil graag vroegtijdig bij de ontwikkeling van een bouwplan betrokken zijn. Zij wil daarbij stimuleren en inspireren. Uiteindelijk worden de plannen getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota.

De overleggen vinden één keer per vier weken plaats op de dinsdagmorgen n het gemeentehuis, als er plannen zijn om te bespreken. Gelet op de huidige nog geldende Covid19-maatregelen worden de overleggen veelal digitaal gehouden.

Per direct zoeken wij voor de commissie:
•    Een burgerlid

Profiel van het burgerlid

•    vertegenwoordigt als ingezetene van de gemeente Aa en Hunze de (toekomstige) inwoners van deze gemeente; 
•    ziet toe op een objectieve beoordeling van bouwplannen, op een respectvolle behandeling van aanvragers en andere betrokkenen en op een begrijpelijke verwoording van het advies; 
•    Heeft belangstelling voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de kwaliteit van de bouwwerken in onze gemeente; 
•    Heeft een brede gebiedskennis van de gemeente Aa en Hunze;
•    Is communicatief en sociaal vaardig;
•    Is enigszins digitaal vaardig, is bekend met digitaal vergaderen zoals MS Teams; 
•    Is onafhankelijk en zelfstandig in het vormen van een mening.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling? U kunt uw gegevens, motivatie en Curriculum Vitae voor de functie van burgerlid welstandscommissie voor 1 december 2021 zenden naar gemeente@aaenhunze.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Johan Luinge of Miranda de Groot. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente 14 0592.