Uitvoeren onderhoud Schreiersbos te Gasselternijveen

De gemeente Aa en Hunze gaat onderhoud uitvoeren aan het Schreiersbos te Gasselternijveen. Uitvoering van het werk staat gepland voor week 44 (vanaf 4 november 2021).

De werkzaamheden nemen naar verwachting 3 weken in beslag. Mocht het onwerkbaar weer zijn (erg nat terrein) dan kan de uitvoering van de werkzaamheden worden opgeschoven.

Van tevoren is het bos geschouwd om de onderhoudsbehoefte in kaart te brengen. Een deel van het onderhoudswerk kan door vrijwilligers van de groengroep worden uitgevoerd. Het werk dat niet geschikt is voor uitvoering door de vrijwilligers zal door een in bosonderhoud gespecialiseerde aannemer worden uitgevoerd.
De gemeente heeft de Ten Berge Bosbouwtechniek uit Exloo opdracht verstrekt het werk uit te voeren.

Onderhoud noodzakelijk

Het doel van het onderhoud is het bos voor de toekomst gezond en in goede conditie te houden. Bij de aanplant zijn de bomen dicht op elkaar geplant. De bomen hebben nu te weinig ruimte om zich goed te ontwikkelen. Door er bomen tussen uit te halen, dunnen, krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte, een betere groeiplaats. Waardoor deze zich goed kunnen ontwikkelen. Bij het dunnen worden de beste bomen gespaard en bij voorkeur bomen gekapt met gebreken of bomen welke conditioneel zwakker zijn.

Wet natuurbescherming

Door de dunning en snoei kan de houtopstand zich ontwikkelen tot een gezonde en stabiele beplanting waarvan we nog jaren kunnen genieten.

Op het bosperceel is de Wet natuurbescherming van toepassing. Dunning van een houtopstand wordt gezien als een normale en noodzakelijke vorm van beheer die niet vergunning plichtig is. Er is dus geen sprake van een “Kapvergunning” waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Snoeihout

Al het vrijkomende snoeihout is verkocht aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld.

Vragen?

Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.