Steekproef PMD-afval

Afgelopen zomer hebben we een grote PMD actie georganiseerd. Daarbij zijn de PMD containers van alle huishoudens gecontroleerd op goed gescheiden PMD. Deze actie is een groot succes geweest: het percentage afgekeurd PMD was slechts 1%! 

Deze trend willen we graag met u voortzetten. Daarom controleren wij vanaf begin november tot het einde van het jaar steekproefsgewijs PMD containers. Vaak gaat het scheiden goed, maar door een gebrek aan informatie kan er soms toch nog wat verwarring ontstaan. Begrijpelijk! De gemeente geeft daarom aan de hand van artikelen en sociale media de komende periode tips om uw PMD goed te scheiden.

Voor nu krijgt u de belangrijkste aandachtspunten die uit de grote PMD actie naar voren kwamen op een rijtje:
•    Over het algemeen stellen we: alle plastic verpakking, metalen verpakking en drankkartonnen van huishoudelijk afval dat uit de supermarkt vandaan komt, hoort bij het PMD.
•    Gebruik een doorzichtige plastic zak of deponeer het afval los in de container. Gebruik geen grijze zak.
•    Alles wat te lang is (touwen, tapes, snoeren), te groot is (landbouwfolie, vijverfolie, worteldoek) en te zwaar is (grote metalen stukken), mag niet bij het PMD. 
•    Hard plastic hoort bij het restafval of als het bijvoorbeeld een tuinstoel is, bij de milieustraat.

Bij afkeur blijft de bak staan en moet u wachten op de volgende ophaalronde. Twijfelt u? Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal op https://www.afvalscheidingswijzer.nl/.