Raadslid in Beeld: Henk Santes

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Henk Santes (PvdA)

Hallo Henk, waar staan we en waarom?

Ik sta op de plek van de voormalige school Nieuw-Annerveen. Toen de twee scholen werden gesloten heeft de raad het PvdA/GL voorstel gesteund om fietspaden aan te leggen. Veiligheid is voor ons heel belangrijk en ook beweging voor schoolkinderen. Het fietspad naar Annerveenschekanaal is klaar, maar Spijkerboor-Eexterveen laat al 5 jaar op zich wachten. Zelf heb ik namens de PvdA fractie steeds weer nieuwe impulsen gegeven. Wellicht gaat de kogel de komende maanden door de kerk.

Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat ik als PvdA’er wil opkomen voor de zwakkeren. Ook in Aa en Hunze is er nog zoveel armoede. Ook in de ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg kan nog veel 
verbeterd worden. Daar zet ik me voor in.

Op welk succes als raadslid ben je trots?

In 2015 gingen zorgtaken naar de gemeente. Tijdens de verkiezingscampagne kwam de vraag uit de zaal wat de dames en heren raadsleden zelf aan verbeteringen in de zorg gingen doen. Ik heb toen het initiatief genomen om in Rolde een vrijwilligersorganisatie voor ouderen op poten te zetten: Omzien Naar Elkaar. Dat draait inmiddels al 5 jaar als een tierelier met nauwelijks beroep op gemeenschapsgeld.
Het ontbreken van een goede accommodatie in Gieten, nota bene 6000 inwoners, zit de PvdA al jaren hoog. Zelf ben ik een paar jaar politiek aan het "drammen" geweest met schriftelijke vragen en moties om een nieuw verenigingsgebouw op de kaart te krijgen. Tot grote vreugde van de PvdA lukte dat vorig jaar bij de begroting. 
Rolde mag straks trots zijn op de nieuwe Boerhoorn. In het prille begin heb ik voorgesteld om er een gezondsheidscentrum aan te koppelen. Geweldig dat het ook straks werkelijkheid wordt. Rolde zal er veel plezier aan beleven.

Wat is een leuk feitje over jou dat een beeld geeft van wie jij bent? 

In 2011, ik was al geen wethouder meer, vroeg Nieuwediep mij om het daar gerenoveerde dorpshuis te openen. Heel ongebruikelijk, maar wel een grote eer. Het was een blijk van 
waardering voor de manier waarop ik er met het dorp aan had gewerkt. Het zegt misschien  iets over mijn stijl van werken: dicht bij de mensen, vertrouwen, resultaatgericht.
In mijn rol als volksvertegenwoordiger voel ik me als een vis in het water. En ik sta zeven dagen per week, 24 uur per dag voor mensen klaar. 

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Ik hoop dat wij op korte termijn een goed bouwprogramma vaststellen met name voor jongeren en ouderen.De situatie op de woningmarkt is heel ernstig en er is geen tijd te verliezen.
Ik hoop dat alle politieke partijen straks bij de behandeling van het warmte-transitieplan eendrachtig uitspreken dat de minder draagkrachtigen volop worden gecompenseerd in de energielasten. 
Last but not least: een oplossing voor ontsluiting Hanebijtershoek in Gieten. Ik heb heel veel tijd in dit dossier gestoken voordat de raad, op voorstel van de PvdA, besloot met de partijen rond de tafel te gaan. Als die bemiddeling lukt, steek ik de vlag uit. 

 

Henk Santes