Online bijeenkomst warmtevisie

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de inloopavond over de warmtevisie komen te vervallen. Daarvoor in de plaats organiseert de gemeente Aa en Hunze op dinsdag 30 november een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich laten voorlichten over het beleid. Aanmelden voor de digitale informatiesessie kan via www.aaenhunze.nl/duurzaamheid.

Beleid

De warmtevisie is een beleidsdocument, waarin de gemeente opschrijft hoe we onze gebouwen de komende decennia anders denken te gaan verwarmen. De basis van dat beleid is gevormd door onderzoeken naar alternatieven voor aardgas. Welke alternatieven zijn haalbaar in de dorpen? Welke zijn betaalbaar? Vervolgens zijn keuzes gemaakt en is beleid opgesteld. In de kern komt het beleid erop neer, dat Aa en Hunze geen dorpen gaat aanwijzen, die voor 2030 van het aardgas af moeten. Dat komt omdat er nagenoeg geen collectieve alternatieven voorhanden zijn en omdat bij te veel snelheid de betaalbaarheid voor bewoners in het gedrang komt. Het is in onze gemeente veel logischer om in alle dorpen te beginnen met isoleren en de overstap naar hybride verwarming (deels aardgas, deels elektriciteit) te stimuleren. Daarmee voorkomen we ook lastenverzwaring en energiearmoede. 

Elektrisch koken en verwarmen is het meest waarschijnlijke alternatief voor aardgas. Omdat dat om aanpassingen in gebouwen vraagt, wil Aa en Hunze daar de tijd voor bieden. Twee, drie opeenvolgende eigenaren maken het huis of gebouw zo – behapbaar – klaar voor de toekomst. Voor gebouwen die niet geëlektrificeerd kunnen worden, zal gezocht moeten worden naar andere oplossingen. Daarbij wordt aan groengas gedacht. In Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond zou een warmtenet een oplossing kunnen zijn, maar daar is extra onderzoek voor nodig. Er zal in alle situaties extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen komen.

Vervolg

Het college van B&W heeft ingestemd met de warmtevisie. Nu volgt een periode van informeren en inspraak. Daarna zal de gemeenteraad zich er over gaan uitspreken. Volgend jaar worden concrete plannen gemaakt, waarin wordt beschreven hoe we gebouw-eigenaren willen stimuleren en helpen. 

Meer informatie over de warmtevisie en de inspraakprocedure vindt u op aaenhunze.nl/duurzaamheid. Daar vindt u het beleid, de onderzoeken en antwoorden op meest voorkomende vragen.