Impuls Welzijn gaat maatschappelijke begeleiding statushouders Aa en Hunze verzorgen

De Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking. Daarmee komt de regie op de inburgering bij de gemeenten te liggen. Impuls Welzijn verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Aa en Hunze.

Thuis voelen 

Het doel van de wet is om statushouders zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. Wethouder Co Lambert is blij met de samenwerking met Impuls Welzijn: “De inburgering van de statushouder staat centraal. Die moet zich zo snel mogelijk thuis voelen in ons land. Met Impuls Welzijn hebben we een uitstekende partner voor de maatschappelijke begeleiding.” 

Vluchtelingenwerk 

Dit betekent ook dat de samenwerking met Vluchtelingenwerk stopt. Dat betreurt Lambert: “We hebben altijd prima samengewerkt met Vluchtelingenwerk, maar ze hebben de opdracht de maatschappelijke begeleiding voor ons uit te voeren, teruggegeven. Dat is bijzonder jammer, maar we moeten vooruit kijken. De begeleiding van statushouders moet wel geborgd zijn.” Lambert hoopt dat de vrijwilligers die nu voor Vluchtelingenwerk de statushouders begeleiden, meeverhuizen naar Impuls Welzijn: “We nemen snel contact op met deze vrijwilligers, we hopen dat ze vrijwilliger willen blijven. Hun werk is onmisbaar, daar hebben we grote waardering voor.” 

Afspraken

Met Impuls Welzijn worden concrete afspraken gemaakt over de uitvoering. De gemeente informeert de statushouders hier tijdig over. Lambert: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de statushouders in onze gemeente volgend jaar alle hulp en ondersteuning krijgen die nodig is om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.”