Het Samen Doen Team op pad

Het Samen Doen Team van de gemeente Aa en Hunze helpt inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, waterbedrijf of zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten hiertoe verplicht en is het Samen Doen Team actief.

Het Samen Doen Team is er om te voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen. Heeft u rekeningen (van bovengenoemde instanties) nog niet betaald, waardoor er achterstanden zijn ontstaan? Dan neemt het Samen Doen Team contact met u op om samen naar een oplossing te kijken. Dit gebeurt door middel van een brief, een telefoontje of er komt iemand langs.

Yvar van Attenta is één van de medewerkers van het Samen Doen Team in Aa en Hunze. Hij deelt twee succesverhalen van mensen die via Vroegsignalering met (schuld)hulpverlening in contact zijn gekomen. 

Meneer M.O. belde zelf naar het Samen Doen Team naar aanleiding van de brief die hij gekregen had. Deze brief had hij ontvangen omdat hij meerdere schulden heeft. Hij mist het overzicht en weet niet wat te doen en hoe hij het goed voor zichzelf kan organiseren. Via Attenta heeft hij om hulp gevraagd en is er ambulante begeleiding ingezet. Ook is de GKB inmiddels ingeschakeld voor schuldhulp.

Meneer E.P. heeft Yvar zelf gebeld. Ook deze meneer had geen overzicht en wist niet dat hij van regelingen gebruik kan maken en hoe hij bijvoorbeeld een uitkering moest regelen. Hij is nu aangemeld bij Attenta en zij helpen hem op weg met een aantal praktische en regelzaken. Wanneer dat nodig is, wordt kortdurende ambulante ondersteuning ingeschakeld. 

Samen Doen Team

Het Samen Doen Team van de gemeente Aa en Hunze bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties: Impuls, Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Attenta en Werkplein Drentsche Aa (WPDA).
Het kan ook zo zijn dat u betalingsachterstanden heeft bij andere instanties. Heeft u daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met het Samen Doen Team via telefoonnummer (0592) 26 34 68. Zij helpen u graag op weg!

* met ambulante begeleiding / ondersteuning  worden mensen ondersteund in het dagelijks leven.
Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt.