Groot onderhoud wegbeplanting omgeving Gasselte, Gasselternijveen N378

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de bosstrook langs de N378, de Ir. W.I.C. van Veelenweg, van Gasselte / Kostvlies naar Gasselternijveen vanaf de kruising met de Dideldomweg.

De bomen hebben te weinig ruimte voor een gezonde ontwikkeling. Het gevolg is dat veel dood hout gevormd wordt. Daarnaast hangen er bomen scheef richting de rijbaan. Dit resulteert in een verkeersonveilige situatie. Boven de weg en boven de sloot bevinden zich laag hangende takken. Daarom zal de wegbeplanting worden gedund en gesnoeid. 

Planning

De werkzaamheden starten in week 44 (v.a. 1 november 2021). De werkzaamheden nemen naar verwachting 1 week in beslag (of zoveel langer of korter als de werkzaamheden duren).

Verkeershinder

In verband met de snoeiwerkzaamheden kan er enige hinder voor het verkeer ontstaan. Er zal op de N378 een rijdende verkeersafzetting met begeleiding door verkeersregelaars worden toegepast. Houd u daarom rekening met enige hinder en vertraging. 

Wet natuurbescherming

Door de dunning en snoei kan de houtopstand zich ontwikkelen tot een gezonde en stabiele beplanting waarvan we nog jaren kunnen genieten.

Op de bosstrook is de Wet natuurbescherming van toepassing. Dunning van een houtopstand wordt gezien als een normale en noodzakelijke vorm van beheer die niet vergunning plichtig is. Er is dus geen sprake van een “Kapvergunning” waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Snoeihout

Al het vrijkomende snoeihout is verkocht aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld. 

Vragen?

Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.