Bevolkingsonderzoek borstkanker: onderzoekscentrum in Annen en Rolde

Vrouwen in de leeftijd 50 tot en met 75 jaar kunnen meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoekswagen is tot eind december te vinden op het parkeerterrein nabij sporthal Burg.Lambershal, Kruisakkers 40 te Annen. Hierna verhuist de onderzoekswagen naar Rolde, hier staan de wagen tot medio januari 2022 op het parkeerterrein nabij ontmoetingscentrum Boerhoorn, Zuides 50 te Rolde.

Bevolkingsonderzoek

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Covid-19 

De medewerkers blijven beschermende middelen dragen tijdens het borstonderzoek. De cliënt mag ook een mondkapje dragen, deze kan ze zelf meenemen of ze kan er een vragen bij binnenkomst van het onderzoekscentrum.

Uitnodiging komt tijdelijk later 

Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en er voldoende nieuwe medewerkers zijn opgeleid worden cliënten weer elke jaar uitgenodigd. 

Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ook bellen met de informatielijn, telefoon 050 – 520 88 99, op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.