Minder verharding in Aa en Hunze

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd voor actie.

Samen met Stichting Steenbreek willen we onze leefomgeving vergroenen. Ook Aa en Hunze kiest ervoor om onnodige verhardingen te vervangen door groen. Misschien heeft u de ‘verharding eruit, groen erin actie’ al voorbij zien komen. Deze actie is gericht op onze inwoners aangezien een groot deel van de verharding op particulier terrein ligt. Deze week vertelt wethouder Henk Heijerman wat wij al doen in de openbare ruimte in onze gemeente:

“Steeds meer parkeerplaatsen en terreinen worden niet meer uitgevoerd in verharding. Door toepassing van “open verharding” kan het regenwater wegzakken in de bodem en wordt het niet meer afgevoerd naar het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering. Parkeerplaatsen en terreinen worden steeds vaker uitgevoerd in betonnen grasklinkers. Deze stenen hebben openingen waartussen gras kan groeien. Naast een groen beeld zakt het regenwater gemakkelijk weg. In bijvoorbeeld woonwijken in Gieten en Nooitgedacht wordt dit al veel toegepast. 

Ook kiest Aa en Hunze ervoor om grotere parkeerplaatsen uit te voeren in gras. Door een speciaal kunststof wapeningsnet, die net onder de graszode ligt, toe te passen zakken auto’s niet weg  in de ondergrond. Op de parkeerplaats voor het Nationaal park Drentsche Aa in Balloo en een parkeerterrein in Schoonloo is dit met succes toegepast.”

Door het steeds minder aanbrengen van verharding levert ook de gemeente een bijdrage in een betere waterhuishouding, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Doet u ook mee? Kijk op onze website wat de spelregels zijn en misschien bent u binnenkort de winnaar  van de Elho regenton of één van de 25 biologische bloembolpakketten.