Concept Toekomstvisie ‘t Ruige Veld ter inzage

De Concept Toekomstvisie van ’t Ruige Veld in Rolde ligt ter inzage. Tussen 12 november tot en met 23 december kunnen mensen reageren op de conceptvisie. De visie is de eerste stap richting een nieuw bestemmingsplan dat beter aansluit bij wat de gemeente met het gebied voor ogen heeft.

Input omwonenden

De conceptvisie is mede tot stand gekomen door de input van omwonenden en andere betrokkenen. Wethouder Henk Heijerman is blij met de medewerking van alle partijen: “De wandelingen met omwonenden over het terrein waren bijvoorbeeld erg waardevol. De input was divers, maar gaf een goed beeld van alle ideeën die er leven over het terrein. Die hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de conceptvisie die er nu ligt.” 

Verschillende opties

In de toekomstvisie zijn een aantal opties uitgewerkt. Bij de eerste optie blijft de situatie zoals die nu is en vinden er geen grote veranderingen plaats. Dat betekent dat de bestemming ‘maatschappelijk’ blijft. Bij de tweede optie verdwijnt de zorg en in de plaats daarvan wordt een landgoed opgericht waarbinnen ruimte is voor ongeveer 10 reguliere woningen. Bij de laatste optie blijft zorg de hoofdbestemming, maar alleen nog in de vorm van dagbesteding. Hiermee wordt een einde gemaakt aan 24-uurs zorg. 

Voorkeur

Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor deze laatste optie. Heijerman licht toe: “’t Ruige Veld is een mooie zorglocatie voor dagbesteding. In dit scenario blijft dat mogelijk, maar is er wel duidelijkheid over verblijf. Dat is dan niet meer toegestaan. Dat brengt rust op de locatie.“ Toch staat het nog niet vast dat het college voor dit scenario gaat. Heijerman: “We horen graag wat omwonenden en betrokkenen van de plannen vinden. Uiteindelijk leidt dat tot een conceptvisie die we aan de gemeenteraad gaan voorleggen. Deze moet leiden tot een herziening van het bestemmingsplan.”

Op 25 november geeft de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met HKB Stedenbouwkundigen een digitale toelichting op de conceptvisie. De conceptvisie ligt van 12 november tot en met 23 december ter inzage in het gemeentehuis en is ook te lezen via de pagina met bekendmakingen.