Vergadering welstandscommissie

Op 13-11-2018 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze.
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 9.00 uur.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar toegankelijk.

De definitieve agenda wordt 12-11-2018 vastgesteld. De agenda is dan vanaf 15.00 uur in te zien op deze pagina