Tien gecertificeerde medewerkers BoekStart in de Kinderopvang

Tien pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Bij de Handjes, De Hasselbraam, Speulhoes Alette, Thuishuis ’t Oelenest, Huis op Stelten, Zoblij, SKID en SKR uit Aa en Hunze hebben de cursus BoekStart in de kinderopvang afgerond. Tijdens de laatste cursusbijeenkomst ontvingen zij het certificaat ‘Voorleescoördinator in de Kinderopvang’.

Logo Bibliotheek

Training

De training waaraan de pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen is aangeboden en verzorgd door de gemeente en bibliotheken Aa en Hunze. De training maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW.

Certificaat

Met het certificaat “op zak” gaan de medewerkers aan de slag om voorleesbeleid vorm te geven op hun locaties. Samen met hun collega’s zorgen zij dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme wordt en dat er een leuke BoekStart leeshoek is op hun locaties met lees bevorderende activiteiten voor ouders en kinderen.

Voorlezen

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwikkeling en bezorgt ouder en kind veel leesplezier. Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen, al vanaf vier maanden, zij daar de rest van hun leven profijt van hebben.

BoekStart

Met BoekStart in de kinderopvang willen de gemeente en bibliotheken Aa en Hunze de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door een structurele samenwerking aan te gaan met de kinderopvang, waarbij aandacht is voor collectie, leesomgeving, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid.

Voorleescoördinatoren Boekstart