Planning groot onderhoud bomen Oud Annerveen, Spijkerboor, Nieuw Annerveen, Eexterveen

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de bomen binnen de bebouwde kom van Oud Annerveen, Spijkerboor, Nieuw Annerveen, Eexterveen.

Planning

De werkzaamheden zullen naar verwachting 6 weken in beslag nemen (of zoveel langer of korter als de werkzaamheden duren). De werkzaamheden zijn op 12 november gestart.

Werkwijze

De aannemer start met snoeiwerkzaamheden. Er wordt gewerkt vanaf Spijkerboor naar Oud Annerveen en vervolgens van Spijkerboor richting de Hilte Het vellen van bomen start in week 46 (vanaf 12 november), dit volgt de snoei werkzaamheden.

Veiligheid

Wij vragen uw begrip voor de hinder en overlast die het werk met zich mee zal brengen. Voorts vragen we u ook rekening te houden met de risico’s die de inzet van zwaar materieel met zich meebrengt. Wilt u voertuigen buiten het werkbereik zetten en kinderen en huisdieren bij het werk vandaan houden?

Snoeihout

Al het vrijkomende snoeihout is verkocht aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld.

Aannemer

De aannemer die de werkzaamheden uitvoert is Roel Timmerman Boomverzorging. Mocht u een vraag hebben aan de aannemer deze is te bereiken op 0521-351131 info@hoveniersbedrijf-timmerman.nl

Onderhoudsplannen

De bomen onderhoudsplannen kunt u raadplegen op de gemeentelijke website www.aaenhunze.nl/bomenonderhoud, knop deelgebied 3.

Vragen?

Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.