Asbestsanering Burgmeester Lambershal

De gemeente Aa en Hunze heeft onlangs in de Burgemeester Lambershal een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Hierbij is in de afgesloten kruipruimte van de sporthal een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Gebruikers van de sporthal hebben hierdoor geen enkel risico gelopen. We gaan dit uiteraard wel zo snel mogelijk verhelpen!

Sanering

De asbestsanering start op donderdag 29 november en zal worden uitgevoerd door het gespecialiseerde sloopbedrijf B. Reer Sloop- en Grondwerken BV uit Winschoten.
De werkzaamheden worden conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden wordt de kruipruimte pas vrijgegeven na onderzoek door een onafhankelijk en geaccrediteerde instantie. Deze beoordeeld of alle asbesthoudende materialen op een juiste manier zijn verwijderd en afgevoerd.
 
Gedurende de saneringswerkzaamheden kunnen de sporthal en het Dorpshuis normaal in gebruik blijven.

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met P. Venema via telefoonnummer (0592) 26 77 64 of e-mail  pvenema@aaenhunze.nl.