Nieuws november 2018

 • Asbestsanering Burgmeester Lambershal

  28 november 2018

  De gemeente Aa en Hunze heeft onlangs in de Burgemeester Lambershal een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Hierbij is in de afgesloten kruipruimte van de sporthal een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal aangetroffen.

 • Samenwerkingsovereenkomst BoekStart in de Kinderopvang ondertekend

  19 november 2018

  Vijf kinderopvanginstanties hebben de samenwerkingsovereenkomst ‘BoekStart in de Kinderopvang’ ondertekend.

 • Ondernemers in recreatie- en toerismesector in Aa en Hunze gaan het organiseren van (meerdaagse) evenementen stimuleren.

  19 november 2018

  De ondernemers richten hiervoor een stichting op.

 • Planning groot onderhoud bomen Oud Annerveen, Spijkerboor, Nieuw Annerveen, Eexterveen

  19 november 2018

  De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de bomen binnen de bebouwde kom van Oud Annerveen, Spijkerboor, Nieuw Annerveen, Eexterveen.

 • Windparkgemeenten stellen aantal windturbines bij rijk ter discussie

  16 november 2018

  De colleges van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn roepen de minister op het bestuurlijk toegezegde maximum vermogen van 150 Megawatt (MW)voor het windpark te handhaven.

 • Regio Deal goedgekeurd: op weg naar een sterke regio

  16 november 2018

  De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken Hiervoor hebben zij begin september’18 het Rijk uitgenodigd om mee te werken aan een deal voor een investering in een omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Vandaag heeft het Rijk bekend gemaakt aan Zuid- en Oost-Drenthe dat zij ook de komende jaren willen mee investeren. Naast een financiële bijdrage vanuit de regio zelf gaat het Rijk de komende jaren ook twintig miljoen bijdragen.

 • De gemeenteraad heeft de begroting 2019 vastgesteld

  15 november 2018

  De raad heeft ingestemd met bijna alle voorstellen van het college (o.a.investeringen in Toekomst vakantieparken, invoering Omgevingswet/Planning & Control, energietransitie en toezicht, handhaving en vergunningverlening).

 • Gemeentegids vanaf nu af te halen bij ophaalpunten

  12 november 2018

  De officiële gemeentegids 2018/2019 van de gemeente Aa en Hunze is vanaf nu af te halen bij de ‘centrale punten’ in de dorpen. Eind 2015 hebben wij onder inwoners een onderzoek gedaan om onder andere te peilen of u de gemeentegids op uw huisadres wilt blijven ontvangen. Het overgrote deel gaf aan dit papierverspilling te vinden. Daarom is er besloten de gemeentegids in een beperkte oplage te laten drukken en te verspreiden onder ‘ophaalpunten’. Inwoners die de gemeentegids graag willen hebben kunnen de gids vanaf nu afhalen.

 • Basisscholen uit de gemeente doen mee aan het schoolfruitprogramma

  05 november 2018

  Obs de Kameleon uit Eexterveen, obs de Eshoek uit Annen, obs de Dobbe uit Gasselte en obs J. Emmens uit Gasselternijveen doen mee aan het EU schoolfruit en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen de scholen drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten.

 • Adviesraad vraagt B&W om vaart te zetten achter uitvoer VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap

  05 november 2018

  De Adviesraad sociaal domein van de gemeente Aa en Hunze heeft B&W gevraagd om een meer actieve rol in te nemen bij de implementatie van het VN-verdrag betreffende mensen met een handicap. Dit verdrag is ondertussen vier jaar geleden bekrachtigd en heeft in onze gemeente nauwelijks geleid tot concrete maatregelen. Voor de uitvoering van het VN-verdrag is door de toenmalige staatssecretaris een implementatieplan gemaakt. Voor gemeenten is hierin een belangrijke rol weggelegd. Gemeenten moeten duidelijk maken wat zij doen zodat inwoners met een beperking volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

 • Inloop- & aanmeldavonden Glasvezel

  09 november 2018

  Met nog ruim 5 weken te gaan komt de deadline van de campagne Glasvezel buitenaf dichterbij. Het aantal aanmeldingen neemt gestaag toe en wekelijks wordt het percentage bijgehouden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Voor het behalen van de 45% moeten er nog flink wat aanmeldingen bijkomen. Zegt u ook JA tegen glasvezel?

 • Tien gecertificeerde medewerkers BoekStart in de Kinderopvang

  05 november 2018

  Tien pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Bij de Handjes, De Hasselbraam, Speulhoes Alette, Thuishuis ’t Oelenest, Huis op Stelten, Zoblij, SKID en SKR uit Aa en Hunze hebben de cursus BoekStart in de kinderopvang afgerond. Tijdens de laatste cursusbijeenkomst ontvingen zij het certificaat ‘Voorleescoördinator in de Kinderopvang’.