Statement burgemeester na zittingsdag over ’t Ruige Veld

Lees hier de reactie van burgemeester Anno Wietze Hiemstra na de zittingsdag over de situatie rondom 't Ruige Veld in Rolde.

In de rechtbank heb ik vandaag het bevel, dat vorige week is toegepast, verdedigd. Ik sta achter mijn keuze: de conclusie van inspectie, politie, openbaar ministerie en andere betrokken hulpverleners was dat er onvoldoende kwaliteit van zorg werd verleend en dat er acuut hoge risico’s waren voor de veiligheid van cliënten. Vandaar het bevel.

Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze en ik heb samen met veel medewerkers van de gemeente en vele anderen afgelopen week hard gewerkt om goede kwaliteit van zorg aan de bewoners van ’t Ruige Veld te bieden en de openbare orde te handhaven. 

De rechter heeft aangegeven enkele dagen nodig te hebben om tot een uitspraak te komen. Tot dan gaat, conform de insteek van de gemeente, de huidige tijdelijke zorgverlener samen met twee nieuwe zorgverleners de noodzakelijke zorg verlenen op ’t Ruige Veld. Alle betrokken partijen hebben nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de situatie op ’t Ruige Veld rustig en stabiel te houden met kwalitatief goede zorg. 

Anno Wietze Hiemstra
Burgemeester gemeente Aa en Hunze