Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Samen aan de slag met het lokaal sportakkoord Aa en Hunze

Handbalvereniging Annen, SGO Grolloo, Stichting Wielerpromotion Oostermoer Gieten en de gemeente Aa en Hunze hebben de intentieverklaring lokaal sportakkoord getekend.

Dit is de eerste stap om samen met verschillende organisaties uit de gemeente aan de slag te gaan met het lokaal sportakkoord. In dit akkoord maken sportaanbieders, scholen, de gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties afspraken over hoe ze met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente met plezier te laten sporten en bewegen. De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om sport – en beweegactiviteiten uit te voeren in 2020 en 2021.

Uitnodiging donderdag 28 november

Heeft u een goed idee, bent u al met een mooi initiatief bezig dat u wilt laten groeien of wilt u meedenken? Kom dan op donderdag 28 november naar de Boerhaarshoeve in Grolloo.
Deze avond wordt begeleid door een onafhankelijk procesbegeleider.

Hoelaat begint het?

Inloop vanaf 19.00uur. Het programma is van 19.30 - 22.00uur. 

Aanmelden

Aanmelden graag voor 25 november bij Maral Oosting, beleidsadviseur sport van de gemeente Aa en Hunze via moosting@aaenhunze.nl.

Ondertekening sportakkoord

Ondertekening sportakkoord

Ondertekening sportakkoord