Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Nieuw bestemmingsplan voor ’t Ruige Veld

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met een voorbereidingsbesluit over locatie ’t Ruige Veld in Rolde.

Zo geeft de gemeenteraad het college de tijd en de opdracht om een nieuw bestemmingsplan uit te werken dat past bij de huidige visie voor dit gebied.  

Voorbereidingsbesluit

De gemeente wil meer grip hebben op de toekomst van de locatie in Rolde. Met het voorbereidingsbesluit heeft de raad het bestemmingsplan voor een jaar bevroren. Dat betekent dat er voorlopig geen uitzonderingen op het bestemmingsplan meer worden toegestaan. Door het besluit kan het college nu op een zorgvuldige manier een nieuw bestemmingsplan uitwerken dat beter aansluit bij wat de gemeente met het gebied voor ogen heeft.

Maatwerk voor huidige bewoners

Op basis van het huidige bestemmingsplan is wonen al niet toegestaan op ’t Ruige Veld. Er wonen echter nog wel cliënten en medewerkers van stichting Altijd Zorg op de locatie. De gemeente heeft de eigenaar van het pand en stichting Altijd Zorg dringend verzocht om uiterlijk per 10 januari 2020 de bewoning te stoppen. Dit onder last van het opleggen van een dwangsom.

De cliënten hebben een brief van de gemeente ontvangen met daarin uitleg over de gevolgen voor hen persoonlijk. Iedereen krijgt een aanbod voor hulp bij het vinden van een nieuwe woonplek en passende zorg. De gemeente werkt daarbij samen met vijf zorginstellingen in de regio. Burgemeester Hiemstra benadrukt: “Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen en ik wil dan ook zeker weten dat iedereen een goed hulpaanbod krijgt. Wij doen er alles aan om deze mensen te begeleiden naar de juiste zorg en een nieuwe woonplek. ”Cliënten die alleen zorg ontvangen en niet op het terrein wonen, kunnen deze zorg overigens wel op de locatie blijven ontvangen. Dit is in overeenstemming met het bestemmingsplan.