Gemeente Aa en Hunze legt Altijd Zorg kwaliteitseisen op

Vandaag heeft de gemeente Aa en Hunze stichting Altijd Zorg in Rolde een lijst met kwaliteitseisen gestuurd waar de zorgorganisatie minimaal aan moet voldoen. Dit past in het streven van de gemeente om veiligheid en de kwaliteit van zorg voor alle inwoners van de gemeente te garanderen.

Minimale kwaliteitseisen

De controle die de gemeente op 7 november samen met een aantal andere toezichthouders heeft gehouden bevestigde diverse signalen over een gebrek aan veiligheid en kwaliteit van zorg bij Altijd Zorg. Daarop heeft de burgemeester besloten de instelling in eerste instantie te sluiten. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: “Bij tussenkomst van de rechter bleek dat die vond dat we de dreiging van acuut hoog risico onvoldoende hadden onderbouwd. Daarom mocht Altijd Zorg voorlopig weer terugkeren op ‘t Ruige Veld. De rechter ziet wel in dat de kwaliteit van zorg onvoldoende is bij deze stichting. Wij hebben op verzoek van de rechter nu een concrete lijst met minimale kwaliteitseisen opgesteld, om daarmee de veiligheid voor cliënten en omgeving zoveel mogelijk te waarborgen. De rechter heeft Altijd Zorg opgedragen om alle door de gemeente verlangde verbeteringen snel en zonder voorbehoud uit te voeren. Daar ga ik ze aan houden."

Veiligheid van cliënten staat voorop

In de kwaliteitseisen die de gemeente heeft gestuurd staat waar goede zorg in de gemeente Aa en Hunze – en eigenlijk in heel Nederland – minimaal aan moet voldoen. Het beschrijft logische en belangrijke eisen om de veiligheid en kwaliteit van zorg te garanderen. Voor de gemeente zijn de deskundigheid van het personeel, goede risicotaxaties, de aanwezigheid van calamiteitenplannen en de veiligheid van de cliënten daarbij het allerbelangrijkst. Ook vindt de gemeente dat iedere medewerker van de zorginstelling een verklaring omtrent gedrag moet hebben. Bij veiligheid van cliënten denkt de gemeente in ieder geval aan medicatieveiligheid, goede alarmering, een sleutelplan, heldere huisregels (o.a. rondom gebruik en handel in drugs) en geen opsluiting van patiënten.

Altijd Zorg nu aan zet

Volgens burgemeester Hiemstra is stichting Altijd Zorg nu aan zet: “Altijd Zorg heeft van ons een heldere lijst met kwaliteitseisen ontvangen. Ze moeten binnen twee weken aantonen dat ze aan de belangrijkste eisen voldoen. Dit zijn doodnormale eisen waar iedere zorginstelling in Nederland zich aan gehouden zou moeten voelen. Ik verwacht van Altijd Zorg dat ook zij dit op zeer korte termijn aantoonbaar doen, zodat de bewoners en omwonenden van ’t Ruige Veld de zorg en veiligheid krijgen die ze verdienen.”