De samenwerking in de waterketen Groningen Noord-Drenthe wordt na 2020 met vijf jaar verlengd

Vanaf 2011 werken waterschappen, waterbedrijven en gemeenten uit Groningen en het noorden van Drenthe samen in de waterketen Groningen Noord-Drenthe.

Daar komt dus in ieder geval 5 jaar bij. Wethouder Bas Luinge is blij met de verlenging: "Schoon, kwalitatief en betaalbaar water voor onze inwoners staat centraal. Daar doen we het voor."
De samenwerking heeft in het verleden al veel opgeleverd. Zo is er een soort van Tomtom gemaakt waarop het hele watersysteem zichtbaar is, is er een regionaal monitoringssysteem ontwikkeld kwam er een educatieproject voor basisscholen. Momenteel werkt de keten eraan om restmedicijnen bij de apotheker in te leveren zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen. De focus van de samenwerking lag in eerste instantie op kostenbesparing, uitwisselen van kennis en ervaring en kwaliteitsverbetering. 

Vanaf 2020 pakt de waterketen het actuele thema klimaatverandering erbij. Volgens Bas Luinge is dat belangrijk: “De gevolgen zijn nu al merkbaar en daar moeten we gezamenlijk maatregelen voor nemen. Aangezien de organisaties inmiddels de samenwerking omarmen én gezien de resultaten uit het verleden, heb ik er vertrouwen in dat deze partijen weer met innovatieve en slimme oplossingen komen.” De keten gaat de komende jaren onder andere berekenen hoeveel regenwater het riool aankan. Daarnaast gaan ze samen met inwoners oplossingen bedenken voor klimaatuitdagingen en wordt er gekeken of en hoe warmte uit rioolwater toegepast kan worden. Ook wordt het vak van waterspecialist in het onderwijs gepromoot.

Samenwerking waterketen