Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Aa en Hunze teleurgesteld over de (voorlopige) terugkeer Altijd Zorg

De rechtbank heeft het bevel van de burgemeester -waardoor Altijd Zorg geen zorg meer mocht leveren op ’t Ruige Veld in Rolde- opgeschort. De rechter vond dat de aanwezigheid van direct gevaar voor verstoring van de openbare orde onvoldoende is gemotiveerd. Dit betekent dat de stichting Altijd Zorg (tijdelijk) weer terug mag keren op het terrein van ’t Ruige Veld.

Snel einde onverkwikkelijke situatie ’t Ruige Veld nu niet mogelijk

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra is teleurgesteld over de uitspraak: “We hebben snel een einde willen maken aan de onverkwikkelijke situatie in Rolde en dat is met deze uitspraak onmogelijk geworden. De veiligheid en goede zorg voor cliënten en het waarborgen van een veilige leefomgeving stond en staat voor ons voorop. Ik heb gedaan wat van een burgemeester verwacht mag worden bij ernstige signalen van inspectie, toezichthouders, zorginstellingen en omwonenden. Uiteraard respecteren wij de uitspraak. Tegelijkertijd geeft de uitspraak wel de machteloosheid van gemeenten aan die blijkbaar onvoldoende bevoegdheden hebben om op te treden in dit soort schrijnende situaties.” 

Snelle verbetering nodig

Het gebrek aan goede zorg wordt door de rechtbank overigens wel onderkend. Altijd Zorg wordt door de rechter dringend verzocht om alle door de gemeente verlangde verbeteringen in de zorg snel en zonder voorbehoud uit te voeren. De gemeente moet deze verbeterpunten binnen twee weken doorgeven.

Andere handhavingsmaatregelen

De rechter geeft ook aan dat de gemeente andere mogelijkheden tot handhaving zeker mag inzetten. Het wonen op de locatie is in strijd is met het bestemmingsplan en er zijn onder andere zorgen rondom de brandveiligheid. Burgemeester Hiemstra: “we gaan nu alle andere handhavingsmiddelen inzetten om een einde te maken aan de ongewenste situatie. Dit heeft hetzelfde doel als het nu geschorste dwangbevel maar duurt langer. Het blijft een ongewenste en illegale situatie.”

Rust en veiligheid

Nu de rechter Altijd Zorg terug heeft laten keren moet Altijd Zorg snel orde op zaken stellen en voor adequate zorg en toezicht zorgen. Burgemeester Hiemstra: “We blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen aan Altijd Zorg de verbeterpunten aangeven waaraan tenminste moet worden voldaan zolang er op die locatie nog zorg geleverd wordt.”