Planschade Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Bij de gemeente Aa en Hunze komen geregeld vragen binnen over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade in verband met het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Voor het aanvragen van deze tegemoetkoming in planschade kunt u gebruik maken van het formulier: Planschade Windpark. Dit kunt u digitaal invullen via www.aaenhunze.nl/windpark > windloket gemeente.

Wat is planschade?

Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) en/of inkomensschade door als gevolg van een ruimtelijke procedure. Bijvoorbeeld wijziging van een bestemmingsplan of, zoals voor het windpark, de vaststelling van een inpassingsplan. De schade wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen.

Let op de aanvraag moet ingediend zijn voor: 21 februari 2023

De aanvraag tegemoetkoming planschade moet ingediend worden binnen 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Dat betekent 5 jaar vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan heeft goedgekeurd (21 februari 2018).

Afhandeling aanvraag

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO stuurt u een ontvangstbevestiging en neemt uw aanvraag in behandeling nadat u de verschuldigde leges, € 300,-, heeft overgemaakt. Wanneer de tegemoetkoming in planschade wordt toegekend krijgt u dit legesbedrag terug.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over recht op planschade in verband met het windpark? Dit kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid. De link vindt u op www.aaenhunze.nl/windpark > windloket gemeente. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0592.