Onthulling nieuwe plan Nooitgedacht

Wonen op de Es

Zaterdag 21 mei is het nieuwe plan Wonen op de Es in Nooitgedacht gepresenteerd. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra en Trude de Vroomen van INBO Architecten hebben het samenwerkingscontract voor dit plan ondertekend en daarna het bord onthuld. Voor dit plan is veel belangstelling en enthousiasme, zowel vanuit de woonwijk zelf als elders.

De woonwijk

Nooitgedacht is een bijzondere woonwijk. Vanaf 2009 is in een constant (langzaam) tempo de wijk ontwikkeld. De start van de ontwikkeling was de overeenkomst met zorgaanbieder de Trans. In deze woonwijk vinden ongeveer 160 cliënten van de Trans hun woon- en werkplek. Deze woon- en werkvoorzieningen zijn op zorgvuldige wijze geïntegreerd met de inmiddels 225 gebouwde of in aanbouw zijnde koop- en huurwoningen.

Het plan

Als laatste grote ontwikkeling staat “de Es” op het programma. Gelegen tussen het plangebied aan de zuidzijde en de weg Rolde-Borger aan de noordzijde, is hier ruimte voor circa 50 wooneenheden. De Es vormt ook het gezicht van de wijk. De ambitie is om met “Wonen op de Es” niet alleen een aantrekkelijk woonmilieu te bieden maar ook de ontwikkeling van Nooitgedacht ruimtelijk af te ronden en een waardige Drentse entree vorm te geven.

Voor de ontwikkeling zijn vier architectenbureaus gevraagd hun visie op dit gebied te geven. Uit de vier visies heeft het college gekozen om met INBO Architecten uit Heerenveen een vervolgronde in te gaan. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met INBO Architecten met als doel het opstellen van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de realisatie en ontwikkeling van circa 50 woningen. Het ontwerp van INBO is geïnspireerd op een Drents Es-dorpen landshap en als zodanig verkaveld. Het ontwerp kenmerkt zich door bijzondere straatprofielen, weilandjes, hagen en pleintjes. De bestaande beplanting/singels blijven gehandhaafd en worden aangevuld en versterkt met lanen, weilandjes en pleinen. De entree van de wijk wordt ingevuld als een licht glooiend heidelandschap.

Verkoop

De eerste kavels van dit plan zullen in de loop van dit jaar in de verkoop gaan. Meer informatie vindt u op www.nooitgedachtrolde.nl.