OmgevingsAdviesRaad rond werkzaamheden af

Gebiedsfonds Oostermoer in werking

De gemeente Aa en Hunze heeft drie jaar het overlegplatform OAR (OmgevingsAdviesRaad) ondersteund met een voorzitter en een adviseur. De OAR heeft regelingen vastgesteld en per 1 april een stichting opgericht. Dank aan alle mensen die hieraan een bijdrage hebben geleverd!

De stichting Gebiedsfonds Oostermoer heft de OAR op. Deze stichting beheert het geld dat de overheden en het windpark de komende jaren in het fonds storten. Via een drietal regelingen wordt het geld beschikbaar gesteld in het Oostermoergebied. 

De 4 dorpen Gasselternijveenschemond, Nieuwediep, Gieterveen en Gasselternijveen gaan samen de bewoners van het gebied Oostermoer te informeren. Nog voor de zomervakantie zijn er informatieavonden. Tijdens de informatieavonden wordt onder andere uitgelegd hoe het geld in het fonds aangevraagd kan worden en welke voorwaarden er zijn. 

Mensen die nu al vragen of ideeën hebben kunnen terecht bij hun eigen dorpsvereniging, ook als u daar geen lid van bent. Zie voor de contactadressen en meer informatie: www.gebiedsfondsoostermoer.nl