Heeft u vragen over mijnbouwactiviteiten? Laat het weten!

Informerende Raadsbijeenkomst mijnbouwactiviteiten Aa en Hunze

Op donderdagavond 9 juni a.s. vindt in het Dorpshuis De Kiep, Semsstraat 95, 9659 PL Eexterveenschekanaal een informerende bijeenkomst voor de Raad plaats over het onderwerp mijnbouwactiviteiten in Aa en Hunze. 
De inloop voor deze bijeenkomst is om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

Deze informatiebijeenkomst vindt plaats in navolging op de informatiebijeenkomst van 19 november 2020 over mijnbouw, waarin de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een presentatie heeft gegeven over de mijnbouwactiviteiten in de regio en in onze gemeente. 

In de informerende raadsbijeenkomst van 9 juni a.s. zal mevrouw Rian Vogels, voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade (CM) een presentatie geven over de werkwijze en afhandeling van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten door zoutwinning, gasopslag en gaswinning in kleine velden. Daarnaast zal de heer Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) een presentatie geven over de werkwijze en afhandeling van schade en de waardedalingsregeling als gevolg van mijnbouwactiviteiten door Groningenveld en gasopslag Norg.
Inwoners en dorpsbelangen zijn ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Tijdens deze avond zal door de CM en IMG ook worden ingegaan op vooraf gestelde vragen. Daarnaast is er tijdens de avond ook nog gelegenheid tot inspreken of het stellen van aanvullende vragen. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst worden de vragen aan de CM en het IMG verzamend zodat deze meegenomen en beantwoord kunnen worden in de presentaties. 
Heeft u vragen voor de CM en het IMG dan vragen wij u deze uiterlijk vóór vrijdag 3 juni a.s. aan te leveren via een e-mail aan: griffie@aaenhunze.nl 

Commissie Mijnbouwschade 

Op 1 juli 2020 is de Commissie Mijnbouwschade opgericht (www.commissiemijnbouwschade.nl). Bij deze commissie kan alle mijnbouwschade worden gemeld die wordt veroorzaakt door zoutwinning, gasopslag en gaswinning in kleine gasvelden.

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het IMG heeft sinds 1 juli 2020 tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg (www.schadedoormijnbouw.nl).