Toekomstvisie ‘t Ruige Veld naar de raad

Het college B&W heeft ingestemd met de Toekomstvisie ‘t Ruige Veld. Daarmee gaat de visie voor vaststelling naar de gemeenteraad. De visie is opgesteld met input van verschillende betrokken partijen.

Landschappelijke kwaliteiten 

Wethouder Henk Heijerman is blij dat er een Toekomstvisie ligt: “Uit vrijwel alle gesprekken kwam de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied naar voren. Het gebied bevat unieke flora en fauna, biedt ruimte voor recreatie en moet ook in de toekomst publiek toegankelijk blijven. Dat soort zaken willen we behouden.” Eerder al sprak het college zijn voorkeur uit voor een wijziging van het bestemmingsplan waarbij zorg mogelijk blijft, maar waarbij de nachtzorg verdwijnt. Heijerman: “Deze keuze komt met name voort uit de wens van (direct) omwonenden om de rust in het gebied te herstellen en de natuurontwikkeling te bevorderen.”  

Doorontwikkeling 

Het college houdt de deur open voor een doorontwikkeling van het gebied waarbij er ruimte is voor een aantal woningen. Maar, zo laat wethouder Henk Heijerman weten: “Dan moet er wel een goed plan komen dat voldoet aan een aantal strikte voorwaarden." In dit tweede scenario wordt de bestaande bebouwing volledig gesloopt en wordt het gebied getransformeerd tot een natuurlijk woonmilieu met een beperkt aantal woningen die zorgvuldig in het landschap worden ingepast.

Ontwerp bestemmingsplan 

Wethouder Henk Heijerman is blij met de visie: “Hiermee liggen we op schema om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee komt er duidelijkheid voor iedereen wat er wel en niet mag op het terrein.” Na een opiniërende raadsvergadering op 20 mei, komt de visie op 3 juni in een besluitvormende raadsvergadering. Vaststelling van de visie resulteert in een ontwerp bestemmingsplan in het najaar.