Raadslid in beeld: Jeroen Keizer

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Jeroen Keizer (CGB).

Waarom ben je raadslid geworden?

Als raadslid kan je proberen invloed uit te oefenen in de omgeving waar je woont. Op het moment dat ik raadslid werd, werd er nog gesproken over krimp in de gemeente. Ik heb een gezin met drie prachtige jonge kinderen en voor mij is daarom de leefbaarheid in de dorpen van groot belang. Er kan veel veranderen in een aantal jaren, want krimp is op dit moment zeker niet aan de orde. Ook denk ik dat het belangrijk is dat inwoners met jonge gezinnen vertegenwoordigd worden in de raad om hun stem te laten horen. Dit blijft vaak lastig, want het is best pittig om een jong gezin, carrière en het werk als raadslid te combineren.

Op welk succes als raadslid ben je het meest trots?

Als individu de quiz die ik, als import, had gewonnen met de nieuwe raadsleden over onze gemeente. Nee, gekheid. Ik ben het meest trots op dat ik onderdeel mag uitmaken van onze groep raadsleden van Gemeentebelangen Aa en Hunze. Ik denk dat het succes op het conto komt van onze gezamenlijkheid. Er wordt intern stevig gediscussieerd. Iedereen kan zijn mening geven. Uiteindelijk komen we wel tot een standpunt waarin wij ons kunnen vinden. Ik ben tijdens deze zittingsperiode eveneens voorzitter van de rekenkamer. Ik bent trots op hoe wij vorm hebben kunnen geven aan deze commissie, naast uiteraard de onderzoeken die we hebben gedaan en ook nog zullen doen. Het leuke van de rekenkamer vind ik ook dat je in redelijk klein groepsverband kan samenwerken met raadsleden vanuit andere partijen.

We staan middenin Gasselte. Wat betekent deze plek voor jou? 

Dit is het dorpsplein van Gasselte, het symbool van de leefbaarheid van dit dorp. Het is het centrale punt waar verschillende activiteiten (kunnen) plaatsvinden in en rondom het dorpshuis. Verschillende verenigingen zijn hier actief. Er staat een sporthal die gebruikt wordt voor sporten, maar ook voor bijeenkomsten. Er is een kinderopvang en een basisschool. En niet te vergeten een buitentheater! Ook kun je vanaf deze plek naar de Schaapskooi lopen en zo verder de bossen in richting het prachtige natuurgebied Drouwenerzand. Dit plein is er gekomen met dank aan 85 vrijwilligers die er vele vrije uren in hebben gestopt om tot dit resultaat te komen. Als inwoner ben ik daar ongelofelijk trots op. Het toont de betrokkenheid in dit dorp.

Wat zijn jouw talenten?

Onlangs is er een TMA Talentenanalyse bij mij afgenomen, dus het nieuwe feitje is vers van de pers. Uit deze Talentenanalyse komt onder andere naar voren dat ik zeer onafhankelijk en zelfstandig ben in mijn oordeelsvorming en de te kiezen richting het liefst laat afhangen van mijn eigen overtuigingen. Ik ben daarbij standvastig in mijn denken. In groepsverband weet ik een evenwicht te vinden tussen op de voorgrond treden en ruimte aan andere laten. Ik behandel een ieder gelijkwaardig. Hopelijk geeft het een aardig beeld van wie ik ben.

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

We hebben nog een jaar te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn partij en ik zullen er alles aan doen om de voorzieningen in de dorpen te behouden. Ook willen we concreet werken aan oplossingen voor de jeugdzorgproblemen, ondanks of dankzij corona. Dit met de hoop dat we met de raad onze gemeente steeds een stukje mooier kunnen maken en niet alleen voor de bühne acteren met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Dus gewoon (blijven) doen waarvoor wij in de raad zijn gekozen!

Jeroen Keizer