Meer laadpalen in Aa en Hunze

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto, waardoor er een groeiende behoefte aan openbare laadpalen is. De gemeente Aa en Hunze gaat daarom werken aan een netwerk van laadpalen in de gemeente.

Wethouder Co Lambert: “Er komen steeds meer elektrische auto’s, ook in Aa en Hunze. Om dit te stimuleren is het belangrijk dat we een goed netwerk van laadpalen krijgen. Ik ben daarom blij dat we deze stap nu zetten en dat we deze zomer de eerste openbare laadpalen gaan plaatsen in onze gemeente!”

Dekkend netwerk

Om elektrisch vervoer te stimuleren, wil de gemeente Aa en Hunze voor inwoners, forenzen en toeristen een dekkend netwerk van openbare laadpalen opbouwen. Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft 10 strategische locaties aangewezen voor het plaatsen van laadpalen. In totaal worden er in deze eerste stap 13 laadpalen geplaatst, verdeeld over verschillende dorpen.
Wethouder Lambert: “Deze zomer wordt de eerste reeks laadpalen geplaatst. Daarna volgen er nog veel meer en daarbij gaan we ook onze inwoners betrekken.” 

Inwoners met een elektrische auto en zonder eigen oprit kunnen een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen via openbaarladen.nl. Deze laadpaal is voor algemeen gebruik, ook buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken.

1000 laadpalenplan Groningen-Drenthe

De gemeente Aa en Hunze doet mee aan het 1000 laadpalenplan van de provincies Groningen en Drenthe. Dit plan is er op gericht om vervoer groener en slimmer te maken. Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100 % Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie.

Voor de eerste 10 locaties heeft het college van Aa en Hunze een verkeersbesluit genomen. Deze locaties en meer informatie over laadpalen in Aa en Hunze zijn te vinden op www.aaenhunze.nl/laadpalen.