Meer ecologisch bermbeheer, meer oog voor plant en dier

Geen inzet van de klepelmaaier, het maaisel enkele dagen laten liggen en afvoeren. Soortenrijke en kleurrijke bermen. Meer insecten en andere kleine dieren. Sinds 2018 worden de bermen van de trajecten Gasteren-Annerveenschekanaal en "rondje" Geelbroek-Eleveld ecologisch gemaaid door Jelle Bijlsma BV. De eerste resultaten hiervan zijn ter plaatse al zichtbaar. Vanaf ca. 15 juni 2021 gaat het team Buitendienst van start met ecologisch bermbeheer in delen van de oude gemeente Rolde en Anloo, deels in samenwerking met het “Bewonerscollectief Bloeiend Nijlande & Eldersloo” en de Landbouwvereniging Eext. We hopen, daar waar mogelijk, het ecologisch bermbeheer de komende jaren gemeentebreed te kunnen toepassen.

Hoe moet het dan met onze insecten in andere bermen? 

Sinds dit jaar heeft de gemeente een cyclomaaier, hark en opraapwagen tot haar beschikking. Momenteel is er nog onvoldoende machinale bezetting om gemeentebreed over te gaan op ecologisch bermbeheer. In de bermen buiten de bebouwde kom waar niet ecologisch wordt gemaaid klepelen we alleen de eerste maaibreedte van de berm. Hiermee bieden we de insecten in de bermen meer overlevings- en voortplantingsmogelijkheden. 

De inzet van de klepelmaaier is niet ideaal voor de overlevingskansen van de aanwezige insecten (en andere dieren) in de bermen. Toch moet er langs wegen gemaaid worden voor de verkeersveiligheid en om bijv. bosvorming te voorkomen.
Voor de bermen die voorlopig nog traditioneel beheerd worden geldt dat we alleen daar waar noodzakelijk de eerste maaibreedte klepelen. Op deze wijze willen we dat de insecten in deze bermen meer overlevings- en voortplantingsmogelijkheden hebben. Zichthoeken en bermen die een hoge productiekracht hebben in de eerste ronde geheel gemaaid. Het maaisel blijft na het klepelen liggen en wordt niet afgevoerd.

Bermen binnen de bebouwde kom

Ook voor de bermen binnen de kom zijn we met onze kernteams dit jaar gestart om bermen op bepaalde locaties minder te maaien, zodat bloemen tot bloei komen en voedsel bieden voor insecten. De komende jaren willen we dit verder uitbreiden. 

U kunt helpen! Maai de berm niet

Misschien vindt u de niet gemaaide berm langs uw perceel “een rommeltje” en zou u het liefst de maaimachine erover willen laten gaan. Wij vragen u om dit niet te doen. U helpt daar niet alleen de insecten mee, maar ook bijv. de steenuil die juist van rommelige erven en bermen houdt. Ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en andere plaagdieren huizen graag in een natuurlijke berm.

Ruim (zwerf)afval op

Gooi geen afval in de berm, op straat etc. Komt u (zwerf)afval tegen neem dit (indien mogelijk) mee naar huis en gooi het in de daarvoor bestemde container. U houdt hiermee uw leefomgeving netjes en de agrariërs, waar we het bermmaaisel naartoe brengen voor bodembeverbetering, krijgen schoner 
maaisel op hun akkers. 

Zaai inheemse bloemenmengsels

Heeft u een “braakliggend” stuk grond op uw erf, akker of in uw tuin?  Fleur het op met een inheems bloemenmengsel. Goed voor de insecten, goed voor de biodiversiteit en dus ook goed voor u.