Eikenprocessierups in Aa en Hunze

Drentse eikenprocessierupsen kwamen in mei uit hun ei. Hoeveel overlast we in Aa en Hunze in 2021 zullen ervaren is moeilijk te voorspellen. Dat hangt onder andere af van het weer. 

De verspreiding van de rups wordt gemonitord met feromoonvallen, daarnaast worden nesten verwijdert. In 2020 hebben we ruim 3300 nesten geruimd. In 2021 beperken we ons, net als in 2020, tot het ruimen van nesten binnen de woonkernen. We proberen die zo veel mogelijk vrij te maken van de eikenprocessierups. De explosieve groei van de plaag dwingt ons om het ruimen te beperken tot die gebieden met het hoogste risico op contact met de brandharen van de rups.

Nesten weghalen

De gemeente laat nesten weghalen. Dit gebeurt alleen op plekken waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast het grootst is, zoals bij scholen, winkelcentra, speelplekken, verzorgingstehuizen en drukke fietspaden. Heeft u één groot nest of meerdere kleine nesten gezien op een drukke plek? Meld het dan via www.aaenhunze.nl.
De gemeente markeert de boom met weg te halen nesten met een lint rond de stam met daarop een waarschuwingstekst over de eikenprocessierups. De nesten opruimer haalt het lint na het verwijderen van het nest weg. Nesten in bomen op percelen in eigendom van de provincie Drenthe of Staatsbosbeheer worden door de gemeente niet verwijderd, dat is aan de eigenaar van die bomen.

Monitoren maar niet preventief bestrijden

Om gericht te kunnen bestrijden is monitoring belangrijk. We willen weten waar de rups actief is en het effect van ons beleid kunnen meten. Daarom blijven we de verspreiding van de rups onderzoeken. De afgelopen jaren hebben we tot 2019 onder andere schoolroutes preventief behandelt met nematoden. Er werd ’s nachts gespoten om voldoende effect te realiseren. Dat werd door veel inwoners als storend ervaren, want het spuiten geeft geluidsoverlast. Door het veranderen van de weersomstandigheden gedraagt niet alleen de eikenprocessierups zich anders dan voorheen. We zijn niet langer overtuigd van de veiligheid van de preventieve bestrijding voor andere insecten. Genoeg redenen voor ons om de preventieve bestrijding te staken.

Biodiversiteit

We zetten in op meer biodiversiteit, niet alleen vanwege de eikenprocessierups maar omdat we ons bewust zijn van de noodzaak. De afgelopen jaren werd wereldwijd een schrikbarende afname van planten en dieren aangetoond. Aa en Hunze heeft een relatief grote biodiversiteit maar ook hier gaat het niet goed. Daarom investeren we in bloemrijke bermen, akkerranden en andere op biodiversiteit gerichte maatregelen. Hierdoor krijgen ook de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kans op herstel. Herstel van het natuurlijk evenwicht zien we als een voorwaarde om de plaag beheersbaar te houden.

Eikenprocessierups in je tuin

Mocht u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen hebben, ga die dan niet zelf bestrijden. U kunt beter een deskundig bedrijf laten komen. Wilt u zeker weten of het eikenprocessierupsen zijn vraag dan advies aan de gemeente. Daarvoor kunt u bellen met 14 0592.
Wil u een eikenprocessierupsen nest in eigen tuin laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met de aannemer die ook in opdracht van de gemeente de rupsen nesten weghaalt. De kosten hiervoor zijn wel voor uzelf. Onze aannemer is Roel Timmerman B.V. Telefoonnummer 0521-351131 of email info@roeltimmerman.nl.

Natuurlijke vijand

Wat kunt u dan nog meer doen om van die rupsen af te komen? De eikenprocessierups heeft natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, sluipvliegen en mezen. Zij eten de rupsen. In Aa en Hunze zijn al honderden nestkastjes voor mezen en spreeuwen opgehangen. Ook worden er planten onder de eikenbomen geplaatst en er zijn bloemenmengsels gezaaid waar de natuurlijke vijanden van de rups op afkomen. Dit kunt u ook in uw eigen tuin doen natuurlijk!

Heeft u toch jeuk?

Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid. U kunt daarom het contact met de eikenprocessierups het beste zoveel mogelijk vermijden. Leer dit ook uw kinderen.
Als u toch klachten krijgt door de brandharen van de eikenprocessierups, strip dan de huid direct na blootstelling met plakband. Spoel de huid en de ogen met lauw water en was uw kleding heel grondig op 60ºC. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol of aloë vera, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger of houden ze aan, neem dan contact met uw huisarts op.

Meer informatie

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij GGD Drenthe, telefoonnummer (0592) 30 63 00 of email: mmk@ggddrenthe.nl. Kijk voor meer gezondheidsinformatie op www.ggddrenthe.nl/eikenprocessierups.