Eikenprocessierups in Aa en Hunze

Drentse eikenprocessierupsen kwamen begin april massaal uit hun ei. Hoeveel overlast we in Aa en Hunze in 2020 zullen ervaren is moeilijk te voorspellen. Dat hangt af van het weer. Bovendien zijn evenementen en sportwedstrijden vanwege Covid19 voorlopig afgelast en blijven mensen meer binnen en bij huis. Contactmomenten zijn daarom schaarser dan normaal. Maar wat doet de gemeente tegen eikenprocessierups?

We doen het dit jaar anders

Tot nu toe werd de verspreiding van de rups gemonitord met feromoonvallen, werd op risicotrajecten preventief gespoten en werden nesten verwijdert in de hele gemeente. In 2019 hebben we ruim 3000 nesten geruimd. De explosieve groei van de plaag dwingt echter tot een andere aanpak. Daarom beperken we ons in 2020 tot het ruimen van nesten binnen de woonkernen. We proberen die zo veel mogelijk vrij te maken van de eikenprocessierups. 

We gaan door met monitoring maar stoppen met preventief spuiten. Het ruimen van nesten doen we alleen nog in de dorpskernen en hoog risico gebieden. Ook zijn er aflopen najaar ca. 600 vogelhuisjes ter beschikking gesteld door de gemeente om zo de eikenprocessierupsen in 2020 op een natuurlijke manier te bestrijden. Vogels, met name mezen en spreeuwen, eten eikenprocessierupsen en zijn daarmee een deel van de oplossing. We zetten met deze maatregelen in op biodiversiteit. 

Monitoren maar niet preventief bestrijden 

Om gericht te kunnen bestrijden is monitoring belangrijk. We willen weten waar de rups actief is en het effect van ons beleid kunnen meten. Daarom blijven we de verspreiding van de rups onderzoeken. 
 
De afgelopen jaren hebben we onder andere schoolroutes preventief behandelt met nematoden. Er werd ’s nachts gespoten om voldoende effect te realiseren. Dat werd door veel inwoners als storend ervaren, want het spuiten geeft geluidsoverlast. Door het veranderen van de weersomstandigheden gedraagt niet alleen de eikenprocessierups zich anders dan voorheen. We zijn niet langer overtuigd van de veiligheid van de preventieve bestrijding voor andere insecten. Genoeg redenen voor ons om de preventieve bestrijding te staken.

Meer biodiversiteit creëren

We zetten in op meer biodiversiteit, niet alleen vanwege de eikenprocessierups maar omdat we ons bewust zijn van de noodzaak. De afgelopen jaren werd wereldwijd een schrikbarende afname van planten en dieren aangetoond. Aa en Hunze heeft een relatief grote biodiversiteit maar ook hier gaat het niet goed. Daarom investeren we in nestkasten, bloemrijke bermen, akkerranden en andere op biodiversiteit gerichte maatregelen. Hierdoor krijgen ook de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kans op herstel. Herstel van het natuurlijk evenwicht zien we als een voorwaarde om de plaag beheersbaar te houden.

Nestkastje bewoond?

Een oproepje/verzoekje aan alle mensen die een nestkastje van de gemeente hebben gekregen: Wilt u melden of en welk soort vogel in uw nestkast heeft gebroed en of de jongen succesvol zijn uitgevlogen? Wij horen het graag via vogelhuisjes@aaenhunze.nl

Gebruik geen plakstrips tegen de eikenprocessierups

Het aanbrengen van die plakstrips doet meer kwaad dan goed, stelt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Stress

De afgelopen weken is er in de strijd tegen de overlast van de eikenprocessierups een rage ontstaan waarbij eikenbomen worden omwikkeld met folie, al dan niet in combinatie met plakstrips. Zonder verstoring zijn de eikenprocessierupsen rustige insecten. Ze hebben voorop in de processie een leider die bepaalt waar de andere rupsen in processie heen gaan. Verstoring van de processie leidt tot stress onder de rupsen. Bij een plakstrip komt de leider als eerste op de lijm vast te zitten, waardoor het contact met de andere rupsen verbroken wordt. Dan ontstaat stress onder de rupsen, waarbij ze massaal hun brandharen af zullen schieten als verdediging.

Gezondheidsgevolgen

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups raadt het gebruik van plakstrips als middel tegen de eikenprocessierupsen zeer sterk af. Het veroorzaakt verwaaiing van brandharen in de directe omgeving, waardoor mensen ongewenst blootgesteld kunnen worden aan deze brandharen met alle negatieve gezondheidsgevolgen. Het gebruik van plastic folie weerhoudt de rupsen er ook niet van om hun weg te vervolgen. Ze lopen moeiteloos over het plastic. Daarnaast bestaat de kans dat vogels plastic binnen krijgen als ze rupsen achter de folie willen opeten. Ook bestaat de kans dat de folie loslaat en in de directe omgeving verwaait.