Bezwaarcommissie helder over illegale bewoning Ruige Veld

In de procedure tussen Stichting Altijd Zorg en de gemeente volgt de bezwaarcommissie de gemeente in haar uitleg over het bestemmingsplan. Wonen is op ’t Ruige Veld niet toegestaan, dit blijkt uit een recent advies van deze commissie.

Alleen noodzakelijk verblijf

Tussen Stichting Altijd Zorg en de gemeente liep er een bezwaarprocedure over de dwangsom die de gemeente heeft opgelegd in verband met de illegale bewoning op ‘t Ruige Veld. De commissie die het bezwaar heeft behandeld volgt de gemeente in haar uitleg over het bestemmingsplan; verblijven op locatie het ‘t Ruige Veld is alleen toegestaan als dit noodzakelijk voor de behandeling. Volgens de commissie is daarmee alleen verblijf in het kader van beschermd wonen toegestaan. Dit terwijl de vrijwel alle bewoners van ’t Ruige Veld ambulante begeleiding krijgen. Volgens de gemeente woont daar nu slechts één iemand voor wie de zorgbehoefte zo zwaar is, dat die daar binnen het bestemmingsplan ook terecht mag verblijven. Daar komt dan nog wel bij dat dan de zorg ook helemaal op orde moet zijn.  

De commissie maakt ook korte metten met een aantal andere punten die Stichting Altijd Zorg inbracht. Zo stelt ze dat bewoning door het personeel ook niet is toegestaan en dat een oude anti-kraakvergunning nu niet meer relevant is. 

Zorgindicaties gebruiken voor beoordeling

Volgens de bezwaarcommissie is de last die de gemeente heeft opgelegd niet onrechtmatig. Ze adviseert de gemeente om meer duidelijkheid te geven over de manier waarop Altijd Zorg aan de regels kan voldoen om een betaling van een dwangsom te voorkomen. 

De zorgindicaties die zijn afgegeven kunnen worden gebruikt bij de beoordeling of tijdelijk verblijf in het kader van zorg noodzakelijk is. Dit was één van de grootste geschilpunten tussen de partijen. Burgemeester Hiemstra: “De commissie geeft ons en Stichting Altijd Zorg nu de gevraagde helderheid, hopelijk komt daarmee een eind aan het eindeloze juridische gesteggel. We willen toe naar een veilige situatie, goede kwaliteit van zorg en gebruik binnen het bestemmingsplan, dit advies gaat ons daarbij helpen.”

De gemeente komt binnenkort met een nieuw besluit over de last onder dwangsom op illegale bewoning, de adviezen van de commissie neemt ze hierin mee.