Container vol? Let op het gewicht!

De containers mogen niet zwaarder zijn dan 75 kilogram. Wanneer een container te zwaar beladen is, kan SUEZ de container niet legen.

Voor de inzameling van huishoudelijk afval hebben alle huishoudens de beschikking over 3 minicontainers. Een groene GFT container, een grijze restafval container en een oranje PMD container. In deze containers kan iedereen zijn afval aanbieden aan inzamelaar SUEZ.

Te zwaar wordt niet geleegd

De containers mogen niet zwaarder zijn dan 75 kilogram. Dit is vastgelegd in de afvalstoffen verordening. Hiermee beschermen we de containers en de ledigingsinstallatie van de inzamelauto van SUEZ. Wanneer een container te zwaar beladen is, kan SUEZ de container niet legen. Er zal dan een kaart aan de container worden gedaan waar dit op staat aangegeven.

Let u er dus bij het aanbieden op dat de container niet overbeladen is. Dat heeft als gevolg dat de container vol blijft staan en dat is vervelend.