Zitting gemeentelijk stembureau

Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Op 16 maart 2023 stelt de gemeente Aa en Hunze een gemeentelijk stembureau (GSB) in voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Drenthe en voor de algemene besturen van de waterschappen Hunze & Aa’s en Drents Overijsselse Delta. 
Het GSB houdt zitting in het Gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten, op donderdag 16 maart 2023 vanaf 08.00 uur. Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook maken zij van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslag. 

Let op: Op het gemeentelijk stembureau kunt u niet uw stem uitbrengen. U kunt stemmen op de stembureaus die geopend zijn op woensdag 15 maart 2023. Het gemeentelijk stembureaus voert alleen tellingen en controles uit.