Wat gebeurt er als er een ton PMD wordt afgekeurd?

De gemeente Aa en Hunze hecht veel waarde aan het goed inzamelen van het PMD-afval. Als het PMD-afval zo min mogelijk vervuild is met een ander type afval, kan het afval makkelijker gerecycled worden. Er kunnen weer nieuwe producten van het afval worden gemaakt, zonder dat het afval verbrand hoeft te worden. Hoe minder vervuiling, hoe lager de afvalstoffenheffing.

Ook in 2022 zijn er door inspecteurs van de buitendienst steekproefsgewijs PMD-controles uitgevoerd om de vervuiling van PMD-afval te beoordelen. Tijdens de controlerondes is bijgehouden wat de reden van afkeur is. Een aantal veel voorkomende redenen van afkeur waren vervuiling door luiers, piepschuim, papier/karton, etensresten, harde plastics (speelgoed e.d.), landbouwfolie en bouw-/sloopafval. 

De gemeente zamelt ongeveer 1000 ton PMD-afval op jaarbasis in. Er zit gemiddeld 5kg PMD-afval in een container en de lediging van een afgekeurde PMD-container kost ongeveer €2,50. Deze kosten bestaan uit het verbranden van het afgekeurde afval met daarbij het mislopen van de vergoedingen en subsidies voor schoon PMD-afval.

In 2020 en 2021 was er gemiddeld 10,9% afkeur van PMD-containers, in 2022 was er slechts 2,8% afkeur. Hiermee zijn de kosten voor afkeur gedaald van €30.000 naar €6.000, €24.000 minder dan verwacht. Bovendien is er voor het gedeelte van de PMD-containers dat als afkeur werd verwacht maar uiteindelijk is goedgekeurd ook €20.000 binnengekomen. Uiteindelijk komt het erop neer dat er zo’n €40.000 bespaard is t.o.v. de situatie in voorgaande jaren, ongeveer €4 per huishouden. De heffing kan hiermee niet omlaag, maar dit bedrag kan wel worden gebruikt om kosten te drukken in toekomstige tijden van inflatie. 

Het is duidelijk dat de PMD-controles een sterke positieve impact hebben op de kwaliteit van de PMD-containers. De vermindering in afkeur is aanzienlijk, maar het kan nog beter. De gemeente streeft ernaar om helemaal geen afkeur van PMD-containers meer te hebben, zodat al het materiaal gerecycled kan worden en we de heffingen zo betaalbaar mogelijk kunnen houden. 

Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw PMD-container wordt afgekeurd?

Op MilieuCentraal leggen ze uit wat er wel en niet in de PMD-container mag. Ook de afvalscheidingswijzer biedt een duidelijk overzicht. 
Je vindt ze op www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/plastic-verpakkingen en www.afvalscheidingswijzer.nl.