Uit de Raad 9 maart

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 9 maart werden de volgende besluiten genomen:

Afscheid mevrouw Sonja Hilgenga als raadslid CDA

Mevrouw Hilgenga stopt als raadslid en fractievoorzitter van het CDA. De gemeenteraad neemt niet volledig afscheid van mevrouw Hilgenga. Tijdens dezelfde vergadering is mevrouw Hilgenga benoemd als raadscommissielid voor het CDA.

Installatie de heer Klaas Jan Stol als raadslid CDA

De heer Klaas Jan Stol is geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor het CDA. Hij vervangt hiermee mevrouw Hilgenga, die in dezelfde vergadering afscheid heeft genomen als raadslid. De heer Stol is ook benoemd als lid van de vertrouwenscommissie. 

Gezamenlijk RKC-onderzoeksrapport ‘lobbykracht van Drentse gemeenten’

De gezamenlijke Drentse Rekenkamercommissies hebben een onderzoek gedaan naar de lobbykracht van Drentse gemeenten. De raad heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. Verwacht wordt dat het rapport bij zal dragen aan het versterken van de lobbyactiviteiten van de gemeenten in Drenthe.

Begroting 2023 Stichting PrimAH

De gemeente heeft een zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In dit kader is de begroting 2023 van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Aa en Hunze ontvangen. De begroting toont dat de stichting financieel gezond is.

Subsidieaanvraag 2023 Impuls

Stichting Impuls voert diverse taken uit binnen het sociale domein. Dit zijn onder andere het buurtwerk in dorpen, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, ondersteuning vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk. Hiervoor ontvangt de stichting gemeentelijke subsidie.

Verruiming vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Vanaf 1 januari 2023 hebben meer inwoners recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Vanaf die datum is het vermogen waarover inwoners mogen beschikken om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, namelijk verhoogd.