Meepraatavonden Lokale Klimaatadaptatiestrategie

Het klimaat verandert en de effecten veranderen mee. Gemeente Aa en Hunze staat voor de uitdaging om onze omgeving klimaat robuust in te richten.

Dat willen we niet vanachter een bureau doen, maar op een manier zoals u die in de praktijk ervaart. Daar hebben we ú voor nodig, samen weten we simpelweg meer. De gemeente heeft onlangs in beeld gebracht op welke plekken wateroverlast ontstaat bij een stortbui, welke plekken tijdens een hittegolf serieus heet worden en waar droogte een sluipend probleem kan zijn. Belangrijke informatie, maar dit moet natuurlijk wel kloppen met de praktijk. Daarom hebben we ervaringen nodig vanuit deze praktijk. U kunt hierover meepraten op maandagavond 13 maart vanaf 19.30 uur in MFC De Boerhoorn Rolde of op maandagavond 20 maart in MFC De Spil in Gasselternijveen.

De avond begint met een korte uitleg over alle informatie die we op dit moment al hebben. Samen met u kijken we of deze informatie klopt met de werkelijkheid en hoe groot de impact is van al deze locaties. Door met elkaar in gesprek te gaan, krijgen we een beter beeld van de ernst van elke locatie. Na afloop gebruiken we deze informatie om passende maatregelen voor alle knelpunten uit te werken. Deze maatregelen plannen we voor aankomende jaren in, zodat we de belangrijkste knelpunten als eerste kunnen oppakken en de minder belangrijke knelpunten wat later.