Dorpsgesprek Gieterveen 28 maart

Uitnodiging dorpsgesprek Gieterveen

Graag gaan we met inwoners, dorpsbelangen en andere betrokkenen in gesprek over mogelijkheden rondom actuele woningbouwplannen in uw dorp. We willen net als u vitale dorpen, nu en in de toekomst. Hiervoor is woningbouw nodig. Met elkaar gaan we in gesprek over concrete plannen in Gieterveen en welke stappen er genomen moeten worden om te komen tot nieuwe woningen.

Tijdens het dorpsgesprek krijgt u o.a. de resultaten van het verdiepende woonbehoefte onderzoek gepresenteerd. Daarnaast willen we samen met u kijken naar actuele woningbouwplannen en de invulling daarvan. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en van gedachten te wisselen op:

28 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Dorpshuis Gieterveen