Aankondiging vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Op maandag 27 maart om 9.30 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten. Dit keer staat er onder andere een gesprek met de Cliëntenraad Impuls op de agenda.

Vindt u het interessant om de vergadering bij de wonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune als toehoorder. Inloop is vanaf 9.15 uur en om 9.30 uur begint de vergadering.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad.