Nieuws maart 2023

 • Verloren en gevonden voorwerpen: Wat te doen?

  31 maart 2023

  Sleutels, portemonnee of een ander voorwerp verloren? Het kan zijn dat een eerlijke vinder deze voorwerpen naar het gemeentehuis heeft gebracht óf een melding heeft gemaakt over het gevonden voorwerp.

 • Paasvuren 2023

  03 april 2023

  Op Eerste en Tweede Paasdag 2023 zijn er verschillende Paasvuren in de gemeente Aa en Hunze. De volgende locaties hebben een ontheffing van het stookverbod.

 • Uit de Raad 23 maart

  27 maart 2023

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 23 maart werden de volgende besluiten genomen:

 • Dorpsgesprek Gieterveen 28 maart

  24 maart 2023

  Uitnodiging dorpsgesprek Gieterveen

 • Wat gebeurt er als er een ton PMD wordt afgekeurd?

  21 maart 2023

  De gemeente Aa en Hunze hecht veel waarde aan het goed inzamelen van het PMD-afval. Als het PMD-afval zo min mogelijk vervuild is met een ander type afval, kan het afval makkelijker gerecycled worden. Er kunnen weer nieuwe producten van het afval worden gemaakt, zonder dat het afval verbrand hoeft te worden. Hoe minder vervuiling, hoe lager de afvalstoffenheffing.

 • Hertelling stembureau Provinciale Statenverkiezingen

  21 maart 2023

  Vanmorgen om 09:30 uur vindt er een hertelling plaats van 1 stembureau. Er is een klein verschil (10 stemmen) geconstateerd in het aantal kiezers dat is toegelaten tot het stembureau en het aantal stembiljetten in de stembus. Het gaat om de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Er is geen verklaring gegeven voor dit verschil en daarom is door het gemeentelijk stembureau besloten tot een hertelling.

 • Tuinafval? Doe het in de juiste bak!

  20 maart 2023

  Met de lente voor de deur heeft de tuin ook weer aandacht nodig. De handen mogen weer uit de mouwen om te schoffelen, te planten en natuurlijk te snoeien!

 • Fit, veilig én gezellig doortrappen met fietsclubs

  20 maart 2023

  In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in contact komen met gezellige andere seniore fietsliefhebbers. Klinkt dat voor jou als de perfecte combinatie? Dan is een fietsclub misschien wel iets voor jou. De komende tijd zet de Fietsersbond in Drenthe fietsclubs op. De fietsclubs zijn bedoeld om gezellig samen te fietsen en onderweg meer te leren over veiligheid op de fiets.

 • Afvalbrengstation extra open rondom feestdagen

  17 maart 2023

  Het college heeft besloten om in 2023 het afvalbrengstation op zaterdagen rondom Goede Vrijdag/Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Kerstmis en Oud & Nieuw extra te openen. Na een jaar wordt de verruimde openstelling van het afvalbrengstation geëvalueerd en wordt gekeken of het wordt voortgezet.

 • Maya Vlaanderen exposeert in gemeentehuis Gieten

  17 maart 2023

  Van 20 maart tot 17 april exposeert Maya Vlaanderen uit Gasselte haar schilderijen in de hal van het gemeentehuis in Gieten.

 • Aankondiging vergadering Adviesraad Sociaal Domein

  17 maart 2023

  Op maandag 27 maart om 9.30 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten. Dit keer staat er onder andere een gesprek met de Cliëntenraad Impuls op de agenda.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen in Aa en Hunze

  16 maart 2023

  De voorlopige uitslag laat zien dat de Drentse BoerBurgerBeweging bij zowel de Provinciale Staten- als de Waterschapsverkiezingen de grootste partij is geworden in de gemeente Aa en Hunze.

 • Aa en Hunze scoort beter op contacten met inwoners

  15 maart 2023

  In 2021 deed de rekenkamercommissie van de gemeente onderzoek naar het contact met de gemeente via de mail en de telefoon. De conclusie destijds: de gemeente scoort onder de norm. Reden voor het college om aan een verbeterplan te werken. Met resultaat: met hetzelfde onderzoek scoort de gemeente nu op alle vlakken een ruime voldoende.

 • Welkom voor 4 nieuwe Nederlanders in Aa en Hunze

  13 maart 2023

  Vier inwoners van Aa en Hunze kregen op maandag 13 maart het Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een feestelijke naturalisatieceremonie in het gemeentehuis in Gieten.

 • Mantelzorger?

  13 maart 2023

  Impuls biedt ondersteuning

 • Afvalbrengstation gesloten i.v.m. werkzaamheden

  13 maart 2023

  Het afvalbrengstation is in week 12, de week van 20 t/m 25 maart, gesloten. Dit in verband met werkzaamheden om het gratis groenafval brengen makkelijker en veiliger te maken. Ook worden er in deze week werkzaamheden op het bordes en op/aan de weegbrug uitgevoerd.

 • Uit de Raad 9 maart

  13 maart 2023

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 9 maart werden de volgende besluiten genomen:

 • Meepraatavonden Lokale Klimaatadaptatiestrategie

  09 maart 2023

  Het klimaat verandert en de effecten veranderen mee. Gemeente Aa en Hunze staat voor de uitdaging om onze omgeving klimaat robuust in te richten.

 • Energietoeslag gemeenten aanvragen

  06 maart 2023

  U kunt dit jaar opnieuw energietoeslag aanvragen. De toeslag geldt voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

 • Landelijk Noodfonds Energie

  06 maart 2023

  Energiekosten te hoog? Vraag geld terug bij Noodfonds Energie!

 • Oproep voor deelname aan Culturele Open Monumentendag

  06 maart 2023

  Op zaterdag 9 september a.s. vindt in Aa en Hunze de Culturele Open Monumentendag plaats. De dag waarop verschillende monumenten in de gemeente te bezichtigen zijn en het startschot wordt gegeven voor het nieuwe culturele seizoen.

 • Subsidie beschikbaar voor afkoppelen hemelwater van het riool

  06 maart 2023

  Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Zitting gemeentelijk stembureau

  06 maart 2023

  Openbare zitting gemeentelijk stembureau

 • Woensdag 15 maart is het kantoor van WPDA voor één dag stembureau

  06 maart 2023

  Woensdag 15 maart is het kantoor van Werkplein Drentsche Aa aan de Javastraat 15 in Assen voor 1 dag stembureau.

 • Huis aan huisverkoop

  06 maart 2023

  Op 10 maart en 11 maart 2023 zullen de leden van toneelvereniging TOGIDO
  potgrond gaan verkopen. De huis aan huis actie zal plaats vinden in de dorpen Eext en Anderen.